En attraktivare stad med hjälp av jobb som gör skillnad

Vår bild som arbetsgivare förnyades. Målet är att vi ska vara arbetssökandes förstahandsval inom många olika yrkesgrupper.

Vi utvecklade vår arbetsgivarbild i ett omfattande samarbete med sektorerna och affärsverken. Vårt mål var att för organisationen skapa en gemensam idé om hurdan bild vi ger av oss som arbetsgivare. Den förnyade arbetsgivarbilden sammanfattas i stadens gemensamma slogan: Helsingfors. Jobb som gör skillnad. 

Utöver ett gemensamt budskap och visuellt utseende utvecklade vi även verktyg, strukturer och ny kompetens för att öka stadens dragningskraft som arbetsgivare. Vi övergick från rekryteringsmarknadsföring till en mer omfattande utveckling av arbetsgivarbilden för att kunna locka den mest kompetenta personalen.   

Vårt mål är att staden ska vara förstahandsvalet inom de viktigaste yrkesgrupperna och locka folk att söka jobb hos staden. Detta påverkas i stor utsträckning av bland annat personalens upplevelse av arbetsgivaren. 

Enligt undersökningen Kommun10 rekommenderar 79,6 procent av medarbetarna staden som arbetsgivare. Andelen har ökat med 3,7 procentenheter från 2018 års undersökning.  

Gemensam guide ger anvisningar 

I en guide om arbetsgivarbilden (Työnantajakuvan käsikirja) uppmuntras och ges sektorerna och affärsverken anvisningar för hur de kan öka sin dragningskraft och hitta arbetsgivarberättelser för sina målgrupper i arbetsplatsannonser, sociala medier och den interna kommunikationen. 

Guiden ger konkreta tips för hur man kan påverka och förbättra bilden av arbetsgivaren både internt och externt. Den visar hur man kan skapa enhetlig rekryteringskommunikation, utan att glömma de specifika särdragen hos varje sektor och affärsverk. 

Vi sammanfattade arbetsgivarbilden och utarbetade materialet till stöd för den i samarbete med kommunikationsbyrån Miltton.

För HR- och kommunikationsfunktionerna ordnade vi på hösten ett temaevenemang om arbetsgivarbilden. I verkstäderna under evenemanget synliggjordes bland annat samarbetet med läroanstalter, utveckling av medarbetarambassadörskap och mötande av de sökande också vid virtuella evenemang som föremål för vidareutveckling. 

Vi har inlett ett systematiskt arbete för att lyfta fram verkningsfulla karriärsberättelser i stadens sociala kanaler. Vi har dessutom ordnat utbildning i hur man planerar möten som gör intryck och i de specifika särdragen hos virtuella evenemang.  

Under året kunde 12 261
platser sökas hos staden. 

108 456 ansökningar lämnades in.

Rekryteringsannonserna hade 1 324 386 visningar

Arbetsgivarwebbplatsen Helsinkirekry laddades totalt 4 522 999 gånger.