3 Ordinarie personal som uppnått åldern som berättigar till ålderspension

År 2021 går uppskattningsvis 538 personer i ålderspension. Mängden personal som uppnår åldern som berättigar till ålderspension förutspås från och med år 2022 stiga med ett par hundra personer under de fyra följande åren. Från och med 2027 kommer antalet att stiga till uppemot 900 personer per år under de tre följande åren.