7 Personalens modersmål

Av samtliga medarbetare med anställningsförhållande hade 9,0 procent ett annat språk än finska eller svenska som modersmål. Andelen medarbetare med ett främmande språk som modersmål steg med en halv procentenhet från året innan. Bland sektorerna är andelen medarbetare med ett främmande språk som modersmål fortsättningsvis störst inom social- och hälsovårdssektorn, där andelen var 12,6 procent.