1 Ändring av personalantalet

I slutet av december arbetade 39 152 personer hos staden. Personalen ökade med 1 693 personer. Personalantalet ökade med 752 personer inom sektorn för fostran och utbildning och med 728 personer inom social- och hälsovårdssektorn. Även inom centralförvaltningen och stadsmiljösektorn ökade antalet. Inom sektorn för fostran och utbildning sjönk personalantalet en aning.