1 Henkilöstön määrän muutos

Joulukuun lopussa kaupungin palveluksessa oli 39 152 henkilöä. Henkilöstö kasvoi 1 693 henkilöllä. Henkilöstömäärä lisääntyi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 752 henkilöllä ja sosiaali- ja terveystoimialalla 728 henkilöllä. Lisäystä oli myös keskushallinnossa ja kaupunkiympäristön toimialalla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla henkilöstön määrä laski hieman.

Joulukuun lopussa kaupungin palveluksessa oli 39 152 henkilöä. Henkilöstö kasvoi 1 693 henkilöllä. Henkilöstömäärä lisääntyi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 752 henkilöllä ja sosiaali- ja terveystoimialalla 728 henkilöllä. Lisäystä oli myös keskushallinnossa ja kaupunkiympäristön toimialalla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla henkilöstön määrä laski hieman.