4 Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet ovat kasvaneet selvästi henkilöstömäärän kasvun myötä. Henkilötyövuodet lasketaan vähentämällä vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhdepäivistä kaikki muut poissaolot paitsi vuosilomat. Saatu luku jaetaan 260,7143:lla.

Henkilötyövuodet ovat kasvaneet selvästi henkilöstömäärän kasvun myötä. Henkilötyövuodet lasketaan vähentämällä vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhdepäivistä kaikki muut poissaolot paitsi vuosilomat. Saatu luku jaetaan 260,7143:lla.