8 Henkilöstö sukupuolittain

Miesten osuus henkilöstöstä oli 9 358 henkeä, eli 23,9 prosenttia (edellisenä vuonna 24,2 %). Toimialojen ja liikelaitosten kesken on suuria eroja miesten ja naisten osuudessa. Suurilla sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla naisia on selvä enemmistö. Miesvaltaisia organisaatioita ovat HKL, pelastuslaitos ja Stara.

Miesten osuus henkilöstöstä oli 9 358 henkeä, eli 23,9 prosenttia (edellisenä vuonna 24,2 %). Toimialojen ja liikelaitosten kesken on suuria eroja miesten ja naisten osuudessa. Suurilla sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla naisia on selvä enemmistö. Miesvaltaisia organisaatioita ovat HKL, pelastuslaitos ja Stara.