5 Kokonaistyöajan jakauma

Tehdyn työajan osuus nousi hieman. Nousu selittyy vähentyneillä vuosi­loman ja perhevapaiden määrillä. Myös yksityisasian tai muun syyn takia työstä oltiin vähemmän pois. Vastaavasti sairaus- ja työtapaturmapoissaolot olivat kasvussa, samoin kuin opintovapaan osuus poissaoloista. Korvaava työ tilastoidaan tässä poissaoloksi varsinaisesta työstä, vaikka henkilö tekeekin omaa työtään kevennettynä ollessaan korvaavassa työssä.

Tehdyn työajan osuus nousi hieman. Nousu selittyy vähentyneillä vuosi­loman ja perhevapaiden määrillä. Myös yksityisasian tai muun syyn takia työstä oltiin vähemmän pois. Vastaavasti sairaus- ja työtapaturmapoissaolot olivat kasvussa, samoin kuin opintovapaan osuus poissaoloista. Korvaava työ tilastoidaan tässä poissaoloksi varsinaisesta työstä, vaikka henkilö tekeekin omaa työtään kevennettynä ollessaan korvaavassa työssä.