5 Fördelningen av total arbetstid

Andelen utförd arbetstid ökade en aning. Ökningen beror på den minskade mängden semester och familjeledighet. Även av privata eller andra orsaker var man mer sällan borta från arbetet. På motsvarande sätt ökade frånvaron på grund av sjukdom eller olycksfall, likaså andelen frånvaro på grund av studieledighet. Ersättande arbete statistikförs här som frånvaro från det egentliga arbetet, även om personen utför sitt eget arbete i lättare form genom ersättande arbete.