Etätyö: Enemmän mahdollisuuksia etätyöhön

Laaja etätyö helpotti monella työntekijällä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Lisäsimme työajan joustoja, jotta työpäiviä pystyi tarvittaessa jakamaan osiin.

Etätyö toi mukanaan joukon aivan uusia tilanteita. Koulut siirtyivät keväällä etäopetukseen ja päiväkodit kannustivat pitämään pienempiä lapsia kotona. Monen työntekijän huomiosta kilpailivat kotona työtehtävien lisäksi myös koululaiset ja pienet lapset.

Lisäsimme työajan joustoja niin, että työntekijät pystyivät työtehtävien tämän salliessa jakamaan työpäiviään osiin. Se auttoi sovittamaan paremmin yhteen perheenjäsenten eri aikatauluja. 

Etätyö lisäsi monin tavoin työhyvinvointia ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön. Työergonomian näkökulmasta etätyössä on myös riskinsä. Tätä pyrimme taklaamaan muistuttamalla keinoista, joilla ergonomian voi parhaalla mahdollisella tavalla huomioida etätyössä.

Myös etätyössä työn tauotus on tärkeää, ja työasentoa tulisi vaihdella riittävän usein. Sanotaankin, että ergonomisesti paras työasento on se seuraava työasento. 

42 prosenttia teki etätyötä

Vielä huhtikuussa julkaistussa Kuntatyönantajien raportissa suositeltiin kunta-alaa hyödyntämään etätyötä yhä monipuolisemmin ja laajemmin. Sen mukaan ilman toimenpiteitä kunta-ala jäisi jälkeen muiden alojen kehityksestä. 

Kunta10-tutkimuksen mukaan 42 prosenttia henkilöstöstä oli kuitenkin työskennellyt vuoden aikana etänä jossain vaiheessa.

Koronaepidemia mullisti kertaheitolla monia työelämän perusasioita. Monet meistä ovat tehneet maaliskuusta lähtien kokoaikaisesti töitä muualla kuin varsinaisella työpaikalla. Toimitilat olivat lähes tyhjiä, ja paikallaolijat työskentelivät omissa oloissaan maskit kasvoillaan.

Opimme nopeasti toimimaan digitaalisessa maailmassa, jossa kohtaamiset ovat pääosin virtuaalisia. Meistä tuli tehokkaita kokoustajia, ja raja työelämän ja vapaa-ajan välillä alkoi hämärtyä. 

Enemmän mahdollisuuksia etätyöhön

Poikkeusaikaan asti etätöiden mahdollisuudet olivat vaihdelleet työelämän eri sektoreiden ja toimialojen välillä. Yksittäisiä työtehtäviä on voinut uudessa tilanteessa tehdä kotona sellaisissakin ammateissa, joissa etätyön tekeminen ei aiemmin ollut mahdollista.

Koronaepidemia voimisti ja nopeutti luonnollista kehitystä kohti monimuotoisempaa työelämää. Uusi monipaikkainen työskentelytapa muuttaa merkittävästi työelämää ja sitä kautta koko yhteiskuntaa. Etätyön tekeminen vaikuttaa muun muassa johtamiseen.  

Tutkimukset ja kokemukset osoittavat etätyön myönteiset vaikutukset työn tulok­sellisuuteen, työvoiman saatavuuteen, työhyvinvointiin sekä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. 

Kriisin jälkeen onkin syytä pysähtyä ja pohtia, mihin uuteen normaaliin haluamme palata. Esimerkiksi millainen on uusi työelämän hybridi­malli, joka yhdistää etä- ja läsnätyön hyödyt? 

Sovimme syksyllä, että kehitämme etätyön toimivuutta myös poikkeusajan jälkeen.

Kati Immeli-Vänskä koulun kotitalousluokassa leivonnaisten kanssa.
Kati Immeli-Vänskä opettaa muun muassa koti­taloutta. Hän antoi yhdeksi oppilaiden tehtäväksi tehdä positiivisia asioita perheelle. Kuva: Laura Oja.

Toimiva teknologia auttoi digiloikassa

Jätkäsaaren peruskoulun opettajalla Kati Immeli-Vänskällä on vahva tuntuma siitä, että kouluissa selvittiin hyvin koronakevään etäjaksosta. Hän itse oli käyttänyt tunneillaan sähköisiä oppimisympäristöjä monipuolisesti, joten etäopetus ja -oppiminen eivät tuntuneet vierailta.

Kaikille nopea hyppy etäkouluun ei ollut yhtä helppo. Immeli-Vänskä toimii tutor­opettajana, ja hän järjesti yhdessä muiden valmentavien opettajien kanssa tukea sähköisten ohjelmien käyttöön. Opettajat saivat tukea tähän muutoinkin Kaskolta ja koko kaupunkiorganisaatiolta. Oppia sai niin Goog­len kuin Teamsin työkaluista.

Nykypäivän tekniikka mahdollistaa paljon, ja opettajat jakoivat toisilleen keksimiään pedagogisia ratkaisuja. Erityisopettaja koosti ehdotuksia, kuinka toimia, jos joku oppilaista ei tee koulutöitään.

Kokeita pidettiin Meetissä, ja jos jotakuta oppilasta ei saanut kiinni, Immeli-Vänskä otti yhteyttä niin monta kertaa, että asiat alkoivat järjestyä. Jos rästejä kertyi paljon, niitä käytiin lopulta yhdessä läpi koululla, turvavälein ja maskit kasvoilla.

Immeli-Vänskä opettaa muun muassa kotitaloutta. Hän antoi yhdeksi oppilaiden tehtäväksi tehdä positiivisia asioita perheelle. Tehtävä osoittautui mieleiseksi. Tekojen listalle kirjattiin muun muassa perheen aamupala ja lounas, kodin siivous sekä elokuvaillan järjestäminen koko perheelle. 

Immeli-Vänskä ei kokenut jäävänsä uudes­sa tilanteessa yksin, sillä tietoa ja tuntoja jaettiin aktiivisesti ja hyvin kollektiivisesti.