Ympäristötalous

Ympäristötalouteen sisältyvät ne tuotot, kulut ja investoinnit, jotka on ensisijaisesti tehty ympäristönsuojelullisista syistä. Tiedot on esitetty emo-organisaation eli toimialojen, liikelaitosten ja virastojen osalta.

Ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yhteensä 74,2 miljoonaa euroa (+1 % vuodesta 2019). Ympäristökulut olivat 1,6 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista ja 113 euroa asukasta kohden. Suurimmat kuluerät aiheutuivat alueiden puhtaanapidosta ja jätehuollosta (29 %) sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämisestä (22 %).

Ympäristökulut

Kuva 22. Kaupungin ympäristökulut olivat 74 160 199 euroa vuonna 2020.

Ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 162,4 miljoonaa euroa, mikä oli 18,8 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista ja 247 euroa asukasta kohden. Kaupungin ympäristöinvestoinnit kasvoivat 20 prosenttia edellisvuodesta, ja suurimmat investoinnit liittyivät ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämiseen – muun muassa HKL:n joukkoliikenneinvestoinnit (81 %) – sekä pilaantuneen maaperän puhdistamiseen (15 %).

Ympäristöinvestoinnit

Kuva 23. Kaupungin ympäristöinvestoinnit olivat 162 388 170 euroa vuonna 2020.

Ympäristötuotot olivat noin 6,6 miljoonaa euroa (-20 % vuodesta 2019). Ympäristötuotot olivat 0,6 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista ja 10 euroa asukasta kohden. Merkittävimmät tuotot tulivat kaupunkipyöristä (20 %) ja ajoneuvojen siirtomaksuista katujen puhdistukseen liittyen (15 %). 

Ympäristötuotot

Kuva 24. Kaupungin ympäristötuotot olivat 6 661 886 euroa vuonna 2020.

Tilinpäätöksen ympäristövastuiden arvo oli 31.12.2020 yhteensä 20,2 miljoonaa euroa. Vastuut koskivat varautumista entisten kaatopaikkojen kunnostamiseen ja maaperän puhdistamiseen.