Apulaispormestarin tervehdys

Tämä ympäristöraportti kuvaa valtuustokautemme viimeistä kokonaista vuotta. Siitä huomaa selvästi, että ilmasto- ja ympäristöasioissa on tehty töitä reippaalla otteella. Niin vastuunsa tuntevassa kaupungissa kuuluukin.

Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen, mikä näkyy myös tavoitteidemme saavuttamisessa. Päästöt vähenivät tuntuvasti edellisestä vuodesta. Osa vähenemästä johtuu koronapandemiasta ja liikkumista vähentäneistä rajoituksista, osa taas hiilen polton vähenemisestä. Tulevaisuudessa meidän tulee varmistaa, että päästöt jatkavat vähenemistään riittävän nopeasti, kun paluu normaaliin alkaa. Hanasaaren voimalan sulkeminen, Energy Challenge -haastekilpailun tulokset ja työmme rakennusten ja työmaiden päästöjen suhteen lupaavat hyvää tässä onnistumiseksi.

Etenemme kohti kestävämpää liikkumista: vuonna 2020 päätimme Länsi-Helsingin raitioteistä ja hyväksyimme pyöräliikenteen kehittämisohjelman, jonka avulla pyöräily on tulevaisuudessa turvallisempaa ja sujuvampaa mahdollisimman monelle. Uusia sähköautojen latauspisteitä otettiin käyttöön ympäri kaupunkia.

Koronaepidemia rajoituksineen on Helsingissä näyttänyt kirkkaasti, miten tärkeää lähiluonto helsinkiläisille on. Rannoillamme, puistoissamme ja metsissämme ulkoili viime vuonna ennätysmäärä ihmisiä. Tämä lisäsi joidenkin herkkien alueiden kulumista, mikä vaatii meiltä aiempaa enemmän satsauksia alueiden ylläpitoon.

Luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen eteni. Helsinkiin perustettiin neljä uutta luonnonsuojelualuetta: Haltialanmetsä, joka on nyt Helsingin suurin luonnonsuojelualue sekä kolme pientä mutta tuiki tärkeää lintuluotoa. Luonnon monimuotoisuutta on lisätty esimerkiksi jättämällä hoidettaviin metsiin aiempaa enemmän lahopuuta.  Helsingin lintuvesien kunnostaminen sai Helmi-elinympäristöhankkeen rahoitusta. Pitkällisen luonnonsuojelutyön merkitys kiteytyi juhlavasti, kun merikotkapari pesi kaupungissamme ensi kertaa. Pesään kuoriutui peräti kolme poikasta.

Poikkeusvuosi teki kaupungistamme hiljaisemman ja ilmastamme puhtaamman, kun liikennemäärät vähenivät. Moni helsinkiläinen siirtyi pyörän selkään ja alkoi kulkea yhä useampia matkoja kävellen. Tavoite kestävien kulkumuotojen osuuden kasvulle täyttyi, vaikkakin yllättävällä tavalla.

Helsingin kunnianhimoisella ympäristötyöllä on asukkaiden vahva tuki. Ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vihreä ympäristö ovat sitä, mitä helsinkiläiset itse haluavat.

Jottemme siirtyisi kriisistä kriisiin, meidän on katsottava epidemiaa pidemmälle ja tehtävä koko ajan oma osamme ilmastokriisin ja monimuotoisuuden hupenemisen torjumiseksi. Siinä haastetta seuraavalle valtuustolle. Seuraavien neljän vuoden aikana Helsingin ilmastotyö ottaa ainakin yhden harppauksen, kun Hanasaaren hiilivoimala suljetaan. Toivottavasti useita muitakin.

Anni Sinnemäki
Kaupunkiympäristön apulaispormestari