Ympäristötalous

Ympäristötalouteen sisältyy ne tuotot, kulut ja investoinnit, jotka on ensisijaisesti tehty ympäristönsuojelullisista syistä. Tiedot on esitetty emo-organisaation eli toimialojen, liikelaitosten ja virastojen osalta.

Ympäristötuotot olivat noin 8,3 miljoonaa euroa ollen 0,7 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista ja 13 euroa asukasta kohden. Merkittävimmät tuotot tulivat ajoneuvojen siirtomaksuista katujen puhdistukseen liittyen (22 %) ja kaupunkipyöristä (20 %).

Ympäristötuotot

Koko kaupunkiorganisaation ympäristötuotot vuonna 2019 olivat yhteensä 8 309 833 euroa. 

Ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yhteensä 97 miljoonaa euroa (+0,9 % vuodesta 2018). Ympäristökulut olivat 2,1 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista ja 148 euroa asukasta kohden. Suurimmat kuluerät aiheutuivat ilmastonsuojelusta (29 %), alueiden puhtaanapidosta ja jätehuollosta (21 %) sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämisestä (19 %).

Ympäristökulut

Koko kaupunkiorganisaation ympäristökulut vuonna 2019 olivat yhteensä 96 652 250 euroa. 

Koko kaupunkiorganisaatiossa vuonna 2019, tuhatta euroa, muutos edellisvuoteen ilmoitettu prosentteina

Ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 135 miljoonaa euroa, mikä oli 18,2 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista ja 206 euroa asukasta kohden. Kaupungin ympäristöinvestoinnit pysyivät edellisvuoden tasolla ja suurimmat investoinnit liittyivät ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämiseen – muun muassa HKL:n joukkoliikenneinvestoinnit (76 %) – sekä pilaantuneen maaperän puhdistamiseen (18 %).

Ympäristöinvestoinnit

Koko kaupunkiorganisaation ympäristöinvestoinnit vuonna 2019 olivat yhteensä 134 939 394 euroa. 

Koko kaupunkiorganisaatiossa vuonna 2019, tuhatta euroa, muutos edellisvuoteen ilmoitettu prosentteina

Tilinpäätöksen ympäristövastuiden arvo oli 31.12.2019 yhteensä 22,2 miljoonaa euroa. Vastuut koskivat varautumista entisten kaatopaikkojen kunnostamiseen ja maaperän puhdistamiseen.