Ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus

Kaupungin tytäryhteisö Helsinki Marketing Oy lanseerasi kesäkuussa MyHelsinki-sivustolla Valitse vastuullisemmin -palvelun. Palvelu auttaa kaupunkilaisia ja matkailijoita valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä. Valitse vastuullisemmin -palvelu oli Helsinki Marketing Oy:n vuoden 2019 laajin markkinointiviestinnän kampanja sekä keskeinen sisältömarkkinoinnin teema koko vuoden ajan. Yhtiö sitoutti aktiivisesti paikallisia palveluntarjoajia vastuullisuustyöhön Valitse vastuullisemmin -palvelun kautta.

Kaupungintalolla syyskuussa 2019 järjestetyssä Ilmastokoulussa jokainen oppitunti rakensi ymmärrystä siitä, miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa. Kaupunkilaisille ja yrityksille suunnatussa Ilmastokoulussa käsiteltiin viikon aikana liikennettä, asumista, ruokaa ja rakentamista sekä erilaisia haasteita, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja konteksteja, jotka vaikuttavat siihen, millaisilla ratkaisuilla rakennamme tulevaisuutta. Designin avulla eri palasista muodostui lopulta yhtenäinen kokonaisuus, ilmastovaikuttamisen kartta. Ilmastokoulun järjestivät Helsingin kaupunki ja Helsinki Design Week yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa.

Toistakymmentä helsinkiläistä kotitaloutta lähti mukaan Helsingin kaupungin ja D-mat Oy:n järjestämään kokeiluun, jonka tavoitteena oli tukea kotitalouksia oman hiilijalanjälkensä pienentämisessä. Kuukauden kestäneellä kokeilujaksolla tehdyt teot pudottavat kokeilijoiden hiilijalanjälkiä keskimäärin 15 prosenttia, kun kokeilluista teoista tulee tapa. Kotitalouksien keskimääräinen hiilijalanjälki lähtötilanteessa oli 6,9 t CO₂e vuodessa ja materiaalijalanjälki 25,1 tonnia vuodessa.

Alkuvuonna Ilmastoinfon Max 22 –kampanjassa kysyttiin, Kuinka lämmintä sinulla on kotona? Kampanja sai aikaan paljon keskustelua ja medianäkyvyyttä muun muassa kampanjassa mukana olleiden julkisuuden henkilöiden myötä. Pääkaupunkiseudun energiaeksperttikursseilta valmistui 75 taloyhtiöiden energiaeksperttiä. Asukasiltoja järjestettiin muun muassa seuraavista teemoista:

  • Aurinkosähköä kotiin
  • Öljystä uusiutuviin (pientaloasukkaat)
  • Taloyhtiön energiatehokas ylläpito
  • Taloyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito
  • Energiatehokkuuden huomioiminen peruskorjauksissa

Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus kasvaa pääkaupunkiseudulla nopeasti. Eri toimijoiden kesken on tunnistettu tarve ympäristöviestinnän kehittämiseen ulkomaalaistaustaisille. Vuonna 2019 Heka ja HSY toteuttivat maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kanssa lajitteluvideot, jotka on puhuttu suomeksi, arabiaksi, englanniksi, somaliksi ja venäjäksi. Lisäksi kaupungin Maahanmuuttajien Helsinki –verkkosivuille luotiin asuminen ja ympäristö -osio.

Nuorten huoli ympäristön roskaantumisesta sai aikaan nuorisopalveluissa järjestöyhteistyönä käynnistetyn kolmivuotisen SATAKOLKYT-hankkeen. Sen tavoitteena on saada helsinkiläiset liikkeelle ja samalla siivota roskista koko 130 kilometriä pitkä rantaviivamme. Vuoden aikana rantaviivaa saatiin siivottua 67 kilometriä ja askeleita kertyi liki kaksi miljoonaa. Mukana oli tuhansia helsinkiläisiä – koululuokkia, työyhteisöjä, asukasyhdistyksiä ja nuorten ryhmiä.

Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa nuorisopalveluiden ympäristötoimintaan vahvistuivat entisestään, kun Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloi tettiin koko nuorisopalvelun tasolla ja nuoret osallistuivat ympäristöohjelman teemojen valintaan. Nuoret halusivat, että hankintojen eettisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen kiinnitetään enemmän huomiota. Nuoret haluavat olla mukana vaikuttamassa laajemminkin ympäristöasioiden huomioimiseen yhteiskunnassa ja maailmassa.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö vahvisti tuhansien nuorten luontosuhdetta monin tavoin. Yksikkö mahdollisti nuorten leirien järjestämistä ylläpitämissään luonnonläheisissä leirikeskuksissa ja -saarissa, tuotti luontokoulu- ja seikkailutoimintaa, mahdollisti nuorille heidän itsensä toivomaa ympäristötoimintaa eläinten, ekokokkailun ja retkien muodossa. Yksi kesän huipputoiminnoista oli nuorten ideoima Ecotrip-polkupyörävaellus Turun saaristossa. Nuoret halusivat nostaa esille ekologista matkailua, joka samalla on hauskaa, elämyksellistä ja yhteisöllistä.

Vuonna 2019 Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut toteutti Kulkuri, kestävän liikkumisen lähettiläs -ympäristökasvatushankkeen. Hankkeen tavoitteena oli lisätä lasten, nuorten ja heidän perheidensä tietoa kestävästä liikkumisesta ja omien liikkumisvalintojen ympäristövaikutuksista. Ympäristökasvatusta toteutettiin pääasiassa kouluvierailuilla, joilla tavoitettiin vuonna 2019 yli 1900 koululaista 31 eri koulusta. Lisäksi vierailtiin kahdessa lukiossa ja erilaisissa tapahtumissa. Hanke teki viestintää muun muassa vaikuttajayhteistyönä ja tuotti erilaisia materiaaleja, joita koulut ja muut tahot voivat vapaasti hyödyntää jatkossakin. Hanke sai liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Harakan luontokeskus vietti 30-vuotisjuhlavuotta ja siihen liittyen Harakan taiteilijoiden kanssa suunniteltiin yhdessä Näkyvä ja näkymätön meri -näyttely sekä järjestettiin kaksipäiväinen ItämeriNYT-seminaari. Luontokeskuksessa järjestettiin helsinkiläisille kouluille 78 luontokoulupäivää, joista 38 oli alakouluille suunnattuja luonnontutkimuspäiviä ja 40 yläkouluille ja lukiolaisille suunnattuja ympäristöntutkimuspäiviä. Päivähoitoryhmille järjestettiin 61 saariseikkailupäivää ja seitsemänä kesäsunnuntaina oli lapsiperheille suunnattuja saariseikkailuretkiä.

Kesäkautena Harakassa oli joka sunnuntai opastettu saarikierros ja tilausretkiä saarelle järjestettiin 35. Helsinki –päivänä järjestettiin meriaiheinen tapahtuma, jolloin oli ilmainen kuljetus saarelle. Leirejä järjestettiin kolme: lasten saaristoluontoleiri sekä kaksi kansainvälistä Suomenlahtileiriä opettajille ja nuorille. Kasvattajille järjestettiin neljä ympäristökasvatuskurssia, joista Helsingin upea luonto oppimisympäristönä -kurssille olisi edelleen ollut enemmän tulijoita kuin oli mahdollista ottaa mukaan.

Vuonna 2019 luontoretkiä järjestettiin 32 kappaletta ja niihin osallistui yli 1 280 kaupunkilaista. Luontoretkistä suosituimpia olivat Maunulan pähkinälehto ja myrskykaatoalueen uusi elämä, Viikin viitakerttuset ja muut yölaulajat sekä Uutelan kesäyön tuoksuja ja laulajia.

Korkeasaari tarjoaa mainiot puitteet koulu- ja varhaiskasvatusryhmille ympäri vuoden. Retkillä Korkeasaaressa kävi yli 23 800 koululaista ja yli 11 200 päiväkoti-ikäistä lasta, luontokoulu Arkissa järjestettiin 44 luontokoulupäivää ja maaliskuussa järjestettiin jo 13. kerran kolmipäiväinen Koululaiskonferenssi sekä kesäkuussa neljä ympäristö- ja eläinaiheista lasten kesäleiriä.

HSY:n mahdollistamana vuonna 2019 päiväkodeissa ja esikouluryhmissä pidettiin 1 930 ympäristökasvatuksen opetustuokioita 5-6-vuotiaille ja oppilaitoksille 1 050 ympäristökasvatuksen oppituntia.