Apulaispormestarin tervehdys

Koronaepidemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat Helsingissä näyttäneet kirkkaammin kuin mikään pitkään aikaan, miten tärkeitä luontoalueemme ovat. Rannoillamme ja metsissämme on kevään aikana ulkoillut enemmän ihmisiä kuin ehkä koskaan ennen.

Jottemme siirtyisi kriisistä kriisiin, meidän on katsottava epidemiaa pidemmälle ja tehtävä koko ajan oma osamme ilmastokriisin ja monimuotoisuuden hupenemisen torjumiseksi. Ainutlaatuisen luontomme suojelussa olemmekin Helsingissä saaneet paljon tärkeitä päätöksiä ja tekoja aikaiseksi.

Vuonna 2019 turvasimme luontoa pienin ja suurin askelin luonnonsuojelualueiden perustamisesta siihen, että kaatamisen sijaan Raide-Jokerin rakentamisen tieltä siirrettiin tammia ja istutettiin ne uusiin paikkoihin. Luonnonsuojeluohjelmaa toteutettiin reippaammin kuin monena vuonna aikaisemmin. Uusimpia suojelualueitamme ovat Kallahden matalikko, Maununnevan laajennus ja Korkeasaarenluoto. Kallahden matalikko on Helsingin ainoa vedenalaisen luonnon suojelualue, ja siellä sijaitsee Kallahdenharjun vedenalaisia niittyjä eliölajeineen. ELY-keskuksen käsiteltävänä ovat vielä perustamisesitykset Haltialan metsästä sekä neljästä pienestä tärkeästä lintuluodosta: Madeluodosta, Pormestarinluodoista, Kajuuttaluodosta ja Morsianluodosta.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdään Helsingissä systemaattista ja pitkäjänteistä työtä kaikilla mahdollisilla rintamilla. Vaikka monella sektorilla päästömme vähenevät oikeasuuntaisesti, täytyy kaukolämmön päästöissä ottaa tiukempi ote. Meidän täytyy varmistaa, että päästömme pysyvät joka vuosi lasku-uralla myös Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkemista edeltävinä vuosina.

Vuonna 2019 teimme kuitenkin tärkeät päätökset satsauksista aurinkosähköön ja energiatehokkuudessa olemme reippaasti edellä kansallisia vaatimuksia. Uusia näkökulmia saadaksemme tällä hetkellä on käynnissä kansainvälinen challenge-kilpailu, jolla etsitään kestäviä vaihtoehtoja kivihiilelle. Käyttökelpoisten ratkaisujen löytäminen aikamme polttavimpaan kysymykseen hyödyttää toivottavasti maailmaa paljon Helsinkiä laajemminkin.

Vuonna 2019 otimme käyttöön myös kansainvälisestikin ainutlaatuisen ilmastotyön seurantapalvelun, Ilmastovahdin. Sen ansiosta kuka tahansa voi seurata toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia Helsingin hiilidioksidipäästöjen määrään.

Vuonna 2019 aloitimme myös Vanhankaupunginlahden kunnostamisen. Alue on kansainvälisesti merkittävä kosteikkolinnuston suojelualue, jota kunnostamalla voimme toimia uhanalaisen linnuston suojelemiseksi. Luonnonsuojelualueiden kävijäseuranta aloitettiin viime vuonna, sen perusteella Vanhankaupunginlahden Lammassaaressa kävijöitä oli yli 138 000. Tämä lukema ylitetään takuulla kirkkaasti kuluvana vuonna. Erityisen iloinen ja kiitollinen olen alueen viidestä tuoreesta tulokkaasta, merikotkaperheestä Klobbenin saarella – se osoittaa konkreettisesti pitkäjänteisen suojelutyön arvon.

Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristön apulaispormestari

Avainlukuja ympäristöstä 2019