Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet 2019

Vuoden 2019 talousarviossa oli yhdeksän ympäristöasioihin liittyvää sitovaa toiminnallista tavoitetta, joista neljä toteutui, kaksi toteutui osittain ja kolme ei toteutunut.

Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 4,22; metro 4,18).HKLTavoitteet eivät toteutuneet. Toteuma oli raitioliikenteessä 4,20 ja metroliikenteessä 4,12.
Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metroliikenteessä HKL säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 99,84 %; metro 99,84 %).HKLTavoite toteutui metroliikenteessä, toteuma oli 99,87 %. Tavoite ei toteutunut raitioliikenteessä, toteuma oli 99,79 %.
Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 4,04; metro 4,19).HKLTavoite toteutui raitioliikenteessä, toteuma oli 4,04.
Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raide- Kymp liikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 %.KympTavoite toteutui, toteuma oli 878 369 k-m2 ja 40 %.
Kehitetään ja otetaan käyttöön Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin työkalu.KympTavoite toteutui.
Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteen- Kymp laskettu osuus kaikista matkoista kasvaa.KympTavoite ei toteutunut. Toteuma oli 77,48 %, joka on sama kun viiden edellisen vuoden keskiarvo.
Energiansäästötavoite on 4 % vuoden 2015 ominaisenergiankulutuksesta ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja toimitilojen (kWh/m2) osalta.KympTavoitteet toteutuivat. Toteuma oli ulkovalaistuksessa 12 %, toimitiloissa 10 %.
Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista Kymp maaaineksista vähintään 80 % hyötykäytetään.KympTavoite toteutui, toteuma oli 92 %.
Energiansäästötavoite on 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.StaraTavoite ei toteutunut, toteuma oli 2 %.
Kaupungin vuoden 2019 talousarviossa oli yhdeksän ympäristöasioihin liittyvää sitovaa toiminnallista tavoitetta, joista neljä toteutui, kaksi toteutui osin ja kolme ei toteutunut.