Indikaattorit

Kaupungin ympäristöraportoinnissa seurattavista tavoitteista 14 kappaletta on toteutunut tai toteutumassa, 11 kappaletta etenee oikeaan suuntaan ja 11 tavoitteen saavuttaminen on haasteellista.

Ympäristöjohtamisen ja kumppanuuksien indikaattorit

Tavoite
Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten määrä (suhteessa kaikista), joiden ympäristöjohtaminen on vähintään kevennettyjen ympäristöjärjestelmien kriteerien mukaista, on 100 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka)58 %Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista
Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten määrä (suhteessa tulospalkkion piirissä olevista), joissa ympäristöjohtaminen on osana tulospalkkiojärjestelmää, on 100 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka)18 %Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista
Auditoitujen Ekokompassi-yritysten, Ilmastokumppani-yritysten sekä Itämeri- haasteen vastaanottaneiden organisaatioiden yhteenlaskettu lukumäärä kasvaa (ympäristöpolitiikka)479 kplTavoite toteutunut tai toteutumassa

Ilmastonmuutoksen hillinnän indikaattorit

Tavoite
Helsingin alueen kasvihuonekaasupäästöt laskevat 30 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä (strategiaohjelma 2013–2016), 60 % vuoteen 2030 mennessä ja Helsinki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä (strategiaohjelma 2017–2021)–26 %Tavoite toteutunut tai toteutumassa
Tavoite toteutunut tai toteutumassa-44 %Tavoite toteutunut tai toteutumassa
Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt laskevat 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä (strategiaohjelma 2013–2016) sekä 40% vuoteen 2025 mennessä (Hiilineutraali Helen 2035)-3 %2020: Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan. 2025: Tavoite toteutunut tai toteutumassa
Helsingin alueen asukaskohtainen energiankulutus laskee 20 % vuodesta 2005 vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka)–16 %Tavoite toteutunut tai toteutumassa
Uusiutuvan energian osuus kaupunkialueella on vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka)24 %Tavoite toteutunut tai toteutumassa
Uusiutuvan energian osuus Helenin energiantuotannosta on vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä (strategiaohjelma 2013–2016) sekä 25% vuoteen 2025 mennessä (Hiilineutraali Helen 2035)12 %2020: Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan. 2025: Tavoite toteutunut tai toteutumassa
Kaupungin oman toiminnan (julkiset rakennukset, ajoneuvot, katuvalot) energian- säästö 61 GWh (KETS 2017–2025)11 GWh (18 % tavoitteesta)Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista
Kaupungin omistamien asuinrakennusten energiansäästö: 55,7 GWh (VAETS 2017–2025)9,8 GWh (18 % tavoitteesta)Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista
Ennusteissa vuodelle 2020 Helsingin alueen kasvihuonekaasupäästöjen ja asukaskohtaisen energiankulutuksen osalta on otettu huomioon koronapandemian vaikutus. Energiantuotannon päästöt ovat merkittävästi laskeneet Suomessa ja Helsingin moottoriliikennemäärät ja sähkönkulutus ovat dramaattisesti pienentyneet maalis–toukokuussa 2020. Ilman koronan vaikutusta energiankulutustavoitetta ja 30 % päästö­ tavoitetta olisi todennäköisesti haastava saavuttaa.

Ilmansuojelun indikaattorit

Tavoite
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mannerheimintien mittausasemalla ei ylitä 40 μg/m3 (EU-direktiivi)25 μg/m3Tavoite toteutunut tai toteutumassa
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mäkelänkadun mittausasemalla ei ylitä 40 μg/m3 (EU-direktiivi)29 μg/m3Tavoite toteutunut tai toteutumassa
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mannerheimintien mittausasemalla on enintään 35 päivää vuodessa (EU-direktiivi)15 kpl/aTavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mäkelänkadun mittausasemalla on enintään 35 päivää vuodessa (EU-direktiivi)16 kpl/aTavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan

Liikenteen indikaattorit

Tavoite
Kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan (kaupunkistrategia 2017–2021)77 %Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan
Joukkoliikenteen matkamäärät lisääntyvät (strategiaohjelma 2013–2016)325 matkaa/as/aTavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan
Helsingin tieliikenteen hiilidioksidipäästöt laskevat 20 % vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä (pääkaupunkiseudun ilmastostrategia) ja liikenteen khk-päästöt 67 % vuoteen 2035 mennessä (HNH2035) 11 %Tavoite toteutunut tai toteutumassa
Helsingin ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 95 gCO2/km vuoteen 2020 mennessä (EU-asetus)113,2 g CO2/kmTavoitteen saavuttaminen on haasteellista
Pyöräilyn kulkutapaosuus on 15 % vuoteen 2020 mennessä (Brysselin julistus 2009)9 %Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista

Meluntorjunnan indikaattorit

Tavoite
Meluesteitä rakennetaan nykyisen maankäytön suojaksi meluntorjunnan toiminta- suunnitelmassa esitetyn mukaisesti0 mTavoitteen saavuttaminen on haasteellista
Melua vaimentavia päällysteitä käytetään meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti650 mTavoitteen saavuttaminen on haasteellista

Vesiensuojelun indikaattorit

Tavoite
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typpipäästöt mereen (t/a) vähenevät (ympäristöpolitiikka)530 t/aTavoitteen saavuttaminen on haasteellista
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforipäästöt mereen (t/a) vähenevät (ympäristöpolitiikka)20 t/aTavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan
Sekaviemäriverkoston ylivuotojen määrä vähenee 20 % vuodesta 2012 vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka)18 %Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista

Luonnonsuojelun indikaattorit

Tavoite
Luonnonsuojelualueiden osuus maa-alasta (Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2008–2017)2,2 %Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan
Vettä läpäisevien alueiden pinta-ala Helsingissä (Helsingin kaupungin hulevesiohjelma)60 % (2015)Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan

Hankintojen ja jätteiden indikaattorit

Tavoite
Ympäristökriteerien osuus Helsingin kaupungin keskitetyissä hankinnoissa on 50 % vuoteen 2015 ja 100 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka)53 %Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista
Pääkaupunkiseudun (helsinkiläisten) kotitalousjätteen määrä asukasta kohden laskee 10 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka)275 kg/as/a (2018)Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan

Ympäristötietoisuuden indikaattorit

Tavoite
Ekotukihenkilöiden määrä kaupunkiorganisaatiossa kasvaa siten, että jokaisella työyhteisöllä on koulutettu ekotukihenkilö (ympäristöpolitiikka)1 401 ekotukihenkilöäTavoite toteutunut tai toteutumassa
Kaupungin järjestämiin ympäristökasvatustapahtumiin ja ilmasto- ja energianeuvontaan osallistuneiden henkilöiden osuus kaupunkilaisista kasvaa, jotta henkilöstön ja asukkaiden ympäristötietoisuus paranee (ympäristöpolitiikka)30 %Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan