Ympäristötalous

Ympäristötalouteen sisältyvät ne tuotot, kulut ja investoinnit, jotka on ensisijaisesti tehty ympäristönsuojelullisista syistä. Tiedot on esitetty emo-organisaation eli toimialojen, liikelaitosten ja virastojen osalta.

Ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yhteensä 77,7 miljoonaa euroa (+2,4 % vuodesta 2020). Ympäristökulut olivat 1,5 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista ja 118 euroa asukasta kohden. Suurimmat kuluerät aiheutuivat ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämisestä (26,6 %) sekä alueiden puhtaanapidosta ja jätehuollosta (26 %).

https://infogram.com/v_ymparistokulut-2021-1hdw2jpvel00p2l?live
Kuva 19. Kaupungin ympäristökulut olivat 77 674 053 euroa vuonna 2021.

Ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 210,4 miljoonaa euroa, mikä oli 27,8 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista ja 319 euroa asukasta kohden. Kaupungin ympäristöinvestoinnit kasvoivat 29,6 prosenttia edellisvuodesta, ja suurimmat investoinnit liittyivät ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämiseen – muun muassa HKL:n joukkoliikenneinvestoinnit (85,5 %) – sekä pilaantuneen maaperän puhdistamiseen (7,3 %).

https://infogram.com/v_ymparistoinvestoinnit-2021-1hd12yxyl330x6k?live
Kuva 20. Kaupungin ympäristöinvestoinnit olivat 210 368 239 euroa vuonna 2021.

Ympäristötuotot olivat noin 5,4 miljoonaa euroa (-5,8 % vuodesta 2020). Ympäristötuotot olivat 0,4 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista ja 8 euroa asukasta kohden. Merkittävimmät tuotot tulivat kaupunkipyöristä (27,4 %) ja ajoneuvojen siirtomaksuista katujen puhdistukseen liittyen (23,3 %).

https://infogram.com/v_ymparistotuotot-2021-1hxr4zxe9031q6y?live
Kuva 21. Kaupungin ympäristötuotot olivat 5 436 796 euroa vuonna 2021.

Tilinpäätöksen ympäristövastuiden arvo oli 31.12.2021 yhteensä 18,7 miljoonaa euroa. Vastuut koskivat varautumista entisten kaatopaikkojen kunnostamiseen ja maaperän puhdistamiseen.