Apulaispormestarin tervehdys

Vuosi 2021 oli Helsingin ilmastolle ja ympäristölle merkityksellinen. Päätimme uudesta kaupunkistrategiasta, joka kiristää hiilineutraalisuustavoitteitamme, linjaa kunnianhimoisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja vaatii meiltä entistä enemmän herkkyyttä asuinrakentamisen ja luontoarvojen yhteensovittamisessa. Helsinki aikaisti strategiassa hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2030. Lisäksi uudessa kaupunkistrategiassa linjattiin, että kaupungille asetetaan vuodelle 2040 hiilinollatavoite. Käytännön päätöksillä, joita me teemme tällä valtuustokaudella on ratkaiseva merkitys noiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan päivitetään toimenpiteitä jatkossa vuosittain. Tämä on tärkeää, jotta löydämme parhaat ja tehokkaimmat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Viime vuonna kokonaispäästömme eivät kasvaneet eivätkä vähentyneet, sillä Helenin päästöt kasvoivat yhtä paljon kuin päästöt muilla sektoreilla vähenivät. Vaikka tätä selittää osaltaan Venäjän valmistautuminen sotaan, meidän täytyy seuraavaksi päästä päästöjen vähentämisen suhteen takaisin selvälle laskevalle uralle. Päästökehitys alleviivaa, että kestäviä ratkaisuja on tehtävä nopeasti, myös lämmön tuotannossa.

Vuonna 2021 hyväksyimme myös myöhemmin uuteen strategiaankin nostetun Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman LUMOn. Ohjelma linjaa vahvasti luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta kaikessa kaupungin toiminnassa. Myös uudessa strategiassa luontoasiat ovat entistä voimakkaammin esillä. Tavoitteena on muun muassa, että Helsinkiin perustetaan viisi uutta luonnonsuojelualuetta vuosittain. Virkistys- ja luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen on keskeisin tavoite.

Viihtyisä ja monimuotoinen lähiluonto on myös Helsingin asukkaille tärkeää. Sen voi huomata esimerkiksi osallistavan budjetoinnin äänestyksestä, jossa valituksi tulee paljon lähiympäristön viherryttämiseen tähtääviä hankkeita. Viime vuonna esimerkiksi OmaStadi-projektiin valittiin yhteensä 10 puistoa, joiden nurmikkoalueita muutetaan niittymäiseksi hoitoa muuttamalla.

Eräs viihtyisämmän ja sujuvamman kaupungin merkkipaaluista oli Hämeentien remontin valmistuminen. Hämeentie on nykyisin kävelijöille ja pyöräilijöille turvallisempi, joukkoliikenteelle nopeampi ja kaikille hiljaisempi ja ilmanlaadultaan terveellisempi. Haasteita tuleville vuosille riittää kestävien kulkumuotojen edistämisessä. Asukasluvun kasvaessa ja maankäytön tiivistyessä on myös entistä tärkeämpää saada ihmiset palaamaan poikkeuksellisten vuosien jälkeen joukkoliikenteen käyttäjiksi, jotta vältämme ruuhkautumisen ja saamme päästöjä vähennettyä.

Vuonna 2021 Helen teki päätökset Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisesta ja tuotannon päättymisestä viimeistään keväällä 2023 sekä kivihiilen polton lopettamisesta Salmisaaren voimalaitoksessa keväällä 2024. Näiden päätösten myötä kivihiilen poltto kaupungissamme päättyy – yli viisi vuotta suunniteltua aiemmin. Ensi vuonna, kun kirjoitan tätä tervehdystä, me olemme juuri sulkeneet toisen kivihiilivoimaloistamme. Se on merkittävä askel matkalla kohti hiilineutraalia pääkaupunkia.

Anni Sinnemäki
Kaupunkiympäristön apulaispormestari