Seurantamittarit ja toteutumisen arviointi

Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain kaupunginvaltuustoon tuotavalla seurantaraportilla. Raportissa kuvataan sekä määrällisten että laadullisten tavoitteiden toteuma. Samassa yhteydessä voidaan tarvittaessa tehdä tavoitetasojen muutospäätöksiä mikäli katsotaan tarkoituksemukaiseksi esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä. 

Ohjelman keskeiset määrälliset mittaritVuositavoite 2021-202220212022Vuositavoite 2023 alkaen20232024
Valmistuneet asunnot7 000  8 000  
ARA-vuokra-asunnot1 750  2 400  
Opiskelija-ja nuorisoasunnot300  500  
Kaupungin ARA-vuokra-asunnot750  1 000  
Välimuodon asunnot2 100  1600  
Asumisoikeusasunnot700     
     Kaupungin toteuttamat välimuodon asunnot750  750  
Sääntelemättömät asunnot3 150  4 000  
      Kaupungin toteuttamat sääntelemättömät omistusasunnot  250  
Aloitetut asunnot7 000  8 000  
ARA-vuokra-asunnot1 750  2 400  
Opiskelija-ja nuorisoasunnot300  500  
Kaupungin ARA-vuokra-asunnot750  1 000  
Välimuodon asunnot2 100  1 600  
Asumisoikeusasunnot700     
     Kaupungin toteuttamat välimuodon asunnot750  750  
Sääntelemättömät asunnot3 150  4 000  
      Kaupungin toteuttamat sääntelemättömät omistusasunnot  250  
Asunnoille myönnetyt rakennusluvat7 000  8 000  
Tontinluovutus     
Luovutetut tontit4 900  5 600  
Varatut tontit4 900  5 600  
Tonttivaranto (vuotta)4  4  
Asemakaavoitus     
Tarkistettu kaavaehdotus700 000  700 000  
Lainvoimaistuneet kaavat700 000  700 000  
Asemakaavavaranto (vuotta)5  5  
Rakentamiskelpoisten tonttien varanto (vuotta)1,5  1,5  
Kaupunkiuudistus     
Kaupunkiuudistusalueiden asuntokannan vuosittainen kasvu (%)2  2