Esipuhe

Helsinki jatkaa kasvuaan. Helsinkiin muuttaa ihmisiä niin maan rajojen ulkopuolelta kuin muualta Suomesta, ja lapsia syntyy kaupunkiin paljon. Helsinki on 2010-luvulla ollut yksi Euroopan nopeimmin kasvaneista kaupungeista.

Meitä helsinkiläisiä on nyt 658 000. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kaupunkiin tullut noin 7 000 uutta asukasta vuodessa. Uusien asuntojen tarve voimakkaan kasvun aikana on selvä. Kunnianhimoisen asuntorakentamisen puolesta puhuvat selvää kieltään niin asuntojen hintojen nousu kuin vuokratason nopea nousu.

Helsingin asuntopolitiikka on tärkeää myös koko maan työpaikkakehityksen kannalta. Ihmisten pitää pystyä muuttamaan opiskelujen ja työn perässä pääkaupunkiseudulle. Tämän vuoksi valtio osallistuu Helsingin asuntotuotantotavoitteen nostamiseen rahoittamalla Helsingin pikaratikkahankkeita.

Tässä ohjelmassa Helsingin asuntotuotantotavoite nousee 7 000 asunnosta 8 000 asuntoon vuodessa vuodesta 2023 eteenpäin. Halvaksi asuminen Helsingissä ei tule edes 8 000 asunnon rakentamisella vuosittain, mutta riittävä asuntorakentaminen on välttämätöntä hintojen nousun hillitsemiseksi. Tavoitteen tärkeydestä on kaupunkilaisten valitsemassa valtuustossa hyvin laaja yksimielisyys, mikä antaa hyvän selkänojan sen toteuttamiselle.

Helsinki jatkaa työtä hyvien, monipuolisten ja hyvän elinympäristön kaupunkilaisille tarjoavien kaupunginosien rakentamiseksi. Uusissa kaupunginosissa on eri-ikäisiä ja -tuloisia ihmisiä, vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja, monipuolista asuntotuotantoa, jolla on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Kaupunginosia rakennetaan kaikenlaisille ihmisille, mukana ovat kaiken ikäiset ihmiset, erikokoiset perheet, erituloiset ihmiset. Luonto on helsinkiläisille tärkeää, sen ovat osoittaneet entistä vahvemmin ne poikkeukselliset ajat, joina tätä ohjelmaa on valmisteltu. Tämänkin vuoksi Helsingissä asuntotuotanto toteutetaan kestävästi, luontoa ja viheralueita säilyttäen.

Helsinki on aina ollut muuttajien kaupunki. On hienoa, että meillä on kaupunki, jonne tullaan tekemään töitä ja opiskelemaan, rakentamaan omaa elämää, toteuttamaan unelmia. Tämän ohjelman tavoitteet auttavat kaupungin nykyisiä ja tulevia asukkaita löytämään kodin, josta käsin oman hyvän elämän rakentaminen toivottavasti onnistuu.

apulaispormestari Anni Sinnemäki