10. Helsingfors stärker och diversifierar sin intressebevakning

Inom intressebevakningen har Helsingfors internationella rykte förbättrats och Helsingfors har varit framträdande förutom inom digitalisering och klimatförändringen även som pionjär bland annat inom lärande och evenemang. I FN:s VLR-rapportering (Voluntary Local Review) om hållbar utveckling på stadsnivå har Helsingfors gått i bräschen för att främja aktiveringen av ledande internationella städer.

Nationellt har Helsingfors synlighet och påverkan ökat med en mer aktiv kommunikation och C21-nätverket. Nationellt har Helsingfors synlighet och påverkan ökat med en mer aktiv kommunikation och C21-nätverket.

Inne i stadshuset.
Helsingfors internationella partnerverksamhet har organiserats systematiskt under strategiperioden.

Helsingfors stärker sin egen nationella intressebevakning, främjar skapandet av en modern stadspolitisk agenda och fungerar allt aktivare för att skapa partnerskap mellan huvudstadsregionen och andra stora finska städer.

Helsingfors främjar sin internationella verksamhet, där digitaliseringen och bekämpningen av klimatförändringen utgör de särskilda spetsarna. De här frågorna förenar alla ledande städer, är bland de starkaste globala förändringsfaktorerna och därför även naturliga profileringsområden inom den internationella verksamheten.

Helsingfors internationella partnerverksamhet har organiserats systematiskt under strategiperioden. Stadens synlighet och samarbete har varit effektiv ända fram till coronakrisen. Även i hemlandet har samarbetet mellan storstäderna utvidgats till ett nätverk av de 21 största städerna. En ny verksamhetsmodell har skapats tillsammans med Kommunförbundet i Finland.

Helsingfors har varit mycket aktivt inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen inte bara när det gäller att belysa stadens egna perspektiv, utan även andra storstäders. Helsingfors har modigt försvarat sina intressen. Helsingfors har framgångsrikt deltagit i intressentarbetet med ändringen av markanvändnings- och bygglagen. Helsingfors har aktivt deltagit i bland annat MBT-processen, Finlands tillväxtkorridor-nätverket, utarbetandet av den nationella trafikplanen och planeringen av Finlandsbanan och Flygbanan.

Man har skapat mål och en verksamhetsmodell för intressebevakningen. Under perioden har det visat sig att en gemensam och enhetlig lägesbild av stadens viktigaste utmaningar, möjligheter och lösningar för att stärka intressebevakningen är en förutsättning för framgång. Det är nödvändigt att förbättra effektiviteten och vidareutveckla verksamhetssätt som stödjer intressebevakningen.

I jämförelsen mellan världens ledande städer har målnivån för Helsingfors höjts. I resultaten av de internationella stadsjämförelser som övervakas har Helsingfors legat kvar på samma nivå i tre jämförelser, stigit i två och sjunkit i fem jämförelser.