10. Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

Edunvalvonnan alueella Helsingin kansainvälinen tunnettuus on parantunut ja Helsinki on näkyvästi ollut esillä digitalisaation ja ilmastonmuutoksen edelläkävijyyden lisäksi mm. oppimisen ja tapahtumallisuuden edelläkävijänä. YK:n kestävän kehityksen mukaisessa kaupunkitasoisessa VLR –raportoinnissa Helsinki on ollut etulinjassa edistämässä johtavien kansainvälisten kaupunkien aktivoitumista.

Kansallisesti Helsingin näkyvyys ja vaikuttavuus on lisääntynyt aktiivisemman viestinnän ja C21-verkoston myötä.

Kaupungintalon aula.
Edunvalvonnan alueella Helsingin kansainvälinen tunnettuus on parantunut.

Helsinki vahvistaa omaa kansallista edunvalvontaansa, edistää modernin kaupunkipoliittisen agendan luomista ja luo entistä aktiivisemmin kumppanuuksia pääkaupunkiseudun sekä muiden suurien suomalaisten kaupunkien kanssa.

Helsinki vahvistaa kansainvälistä toimintaansa kärkinään erityisesti digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen torjunta, jotka yhdistävät kaikkia johtavia kaupunkeja, ovat voimakkaimpia globaaleja muutostekijöitä ja siten luontevia kansainvälisen toiminnan profiloitumisalueita.

Helsingin kansainvälistä kumppanitoimintaa on strategiakaudella systematisoitu. Kaupungin näkyvyys ja yhteistyö on ollut vaikuttavaa koronakriisiin saakka. Myös kotimaassa suurten kaupunkien yhteistyö on laajentunut 21 suurimman kaupungin verkostoksi. Suomen Kuntaliiton kanssa on luotu uusi toimintamalli.

Helsinki on ollut erittäin aktiivinen sote- ja maakuntauudistuksen osalta paitsi kaupungin omien, mutta myös muiden suurten kaupunkien näkökulmien esille tuomisessa. Helsinki on puolustanut etuaan rohkeasti. Helsinki on osallistunut tuloksellisesti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen sidosryhmätyöskentelyyn. Helsinki on osallistunut aktiivisesti mm. MAL-prosessiin, Suomen kasvukäytäväverkostoon, valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun ja Suomiradan ja Lentoradan suunnitteluun.

Edunvalvonnalle on luotu tavoitteet ja toimintamalli. Kauden aikana on havaittu, että yhteinen ja yhtenäinen tilannekuva kaupungin keskeisistä edunvalvonnan haasteista, mahdollisuuksista ja ratkaisuista edunvalvonnan vahvistamiseksi on onnistumisen edellytys. Vaikuttavuutta on tarpeen parantaa ja kehittää edelleen edunvalvontaa tukevia toimintatapoja.

Helsingin tavoitetasoa maailman johtavien kaupunkien välisissä vertailuissa on kohotettu. Seurattujen kansainvälisten kaupunkivertailujen tuloksissa Helsinki on pysynyt samalla tasolla kolmessa vertailussa, noussut kahdessa ja laskenut viidessä vertailussa.

Lue lisää:

Suurten kaupunkien C21-verkosto https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/pormestarit/c21/
Suomen väkiluvultaan kuuden suurimman kaupungin kuutoset https://www.kuusikkokunnat.fi/ Helsinki mukaan Bloombergin uutta digitaalisuutta kehittävään ohjelmaan https://kestavahelsinki.hel.fi/fi/ajankohtaista/helsinki-mukaan-bloombergin-uutta-digitaalisuutta-kehittavaan-ohjelmaan (kestavahelsinki.hel.fi 25.6.2019)
Bloomberg Philanthropies –säätiön sivut https://www.bloomberg.org/
Urban20-verkoston sivut https://www.urban20.org/