4 Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen

Jokaisella oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Opinto-ohjelman laatimisessa tehdään yhteistyötä huoltajan ja oppilaan kanssa. Oppilaan omaan opinto-ohjelmaan kirjataan:

  • oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet
  • oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin
  • opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö
  • oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen
  • ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet.

Opinto-ohjelma laaditaan kolmen kuukauden kuluessa oppilaan aloittamisesta perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Opinto-ohjelma on opetuksen ja oppimisen päivittäinen työkalu. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja asiakirja tulee olla päivitettynä ennen siirtymistä perusopetukseen tai toisen asteen opintoihin. Tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida huoltajien kanssa pidettävän tapaamisen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista arvioitaessa arvioidaan myös mille luokkatasolle oppilas perusopetuksessa sijoitetaan. Helsingissä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirryttäessä sijoitutaan joko omaa ikäluokkaa vastaavalle tai korkeintaan vuotta alemmalle luokkatasolle.

Oppilaan oma opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.