2.3.2. Oppilaan oma äidinkieli

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallintaa, kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oman äidinkielen hyvä hallinta luo edellytyksiä myös suomen kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle oppimisille. Oppilaat voivat osallistua perusopetusta täydentävän oman äidinkielen opetukseen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi oppilaan oman äidinkielen hallintaa ja sen säilymistä tuetaan eri tavoin yhteistyössä perheen kanssa. Oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellään oman äidinkielen opetukseen osallistuminen ja muu tuki.