2.3.3. Muut kielet

Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen opetussuunnitelmiin sisältyy oppilaiden vieraan kielen opetuksen tavoitteet. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan näitä vieraan kielen opetussuunnitelman tavoitteita soveltuvin osin. Oppilaan vieraan kielen opinnot järjestetään koulun kieliohjelman mukaisesti niin, että oppilaan kielipolku huomioi oppilaan äidinkielen. Oppilaan kielelliset valmiudet ratkaisevat, missä määrin hänen omaan opinto-ohjelmaansa voidaan sisällyttää vieraiden kielten opiskelua perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana.