2.3.1. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnoissa, joiden osalta tavoitteena on saavuttaa kehittyvä alkeiskielitaito (liite 1). Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaa ja Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetussuunnitelmaa. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnot ovat pohjana kaikille muille opinnoille. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen kielen taito. Oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellään taito- ja ikätason mukaiset suomen kielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt.