Toimenpideohjelman sisältö

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toukokuussa 2020. Tiekarttaan sisältyivät seuraavat neljä painopistealuetta: rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Vuonna 2023 tehtävän päivityksen tavoitteena on yhtäältä tarkentaa tiekartan olemassa olevaa sisältöä nykytilanteen pohjalta sekä toisaalta laajentaa tiekarttaa kattamaan paremmin kaupungin eri toimintoja ja kiertotalouden teemoja. Päivityksen yhteydessä Kierto- ja jakamistalouden tiekartta muutetaan Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmaksi. Päivitetyn toimenpideohjelman painopistealueet ovat rakentaminen, hankinnat sekä ympäristötietoisuus ja kestävä kuluttaminen.

Kaupunginhallitus päätti syksyllä 2018, että kaupungille tulee laatia ohjelma muovin käytön vähentämiseksi, joko erillisenä kokonaisuutena tai osana silloista Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Muovin käytön vähentäminen kuuluu olennaisesti kiertotalouteen. Tämä aihe sisältyykin soveltuvin osin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmaan. Muoviteemaan paneudutaan tämän lisäksi muun muassa Espoon kaupungin koordinoimassa Kaikki muovi kiertää -prosessissa sekä Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmassa.

Toimenpideohjelman päivitys on tehty tiiviissä yhteistyössä toimenpiteiden vastuutahojen kanssa. Ohjelmaluonnosta on esitelty kaupungin kiertotalousverkostossa, kiertotalousklusterin ohjausryhmässä sekä toimialojen ja Palvelukeskus Helsingin johtoryhmissä.