Johdanto

Yhteiskuntamme toiminta nojaa tällä hetkellä vahvasti niin sanottuun lineaariseen talouteen; tuotteita valmistetaan, kulutetaan ja heitetään pois. Tällainen toimintatapa on osoittautunut kestämättömäksi, niin ilmaston, luonnonvarojen käytön kuin talouden ja ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Kiertotalous tarjoaa vastakohdan lineaariselle taloudelle. Kiertotalouden keskeinen ajatus on säilyttää tuotteet ja materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään käyttämällä tuotteita yhä uudelleen ja kierrättämällä käyttöikänsä päähän tulleet tuotteet uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Kiertotalouteen kytkeytyy tiiviisti myös jakamistalous, jossa pääpaino on omistamisen sijaan tuotteiden tehokkaalla käytöllä esimerkiksi vuokraamisen ja yhteiskäytön keinoin. Tällä vähennetään uusien tuotteiden tarvetta.

Siirtymällä kiertotalouteen voimme säästää hupenevia luonnonvaroja ja ehkäistä jätteen syntyä. Kiertotalous toimii myös tehokkaana keinona ilmastonmuutoksen torjunnassa; vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä vähennämme myös materiaalien tuotannosta aiheutuvia päästöjä. Kiertotalouden avulla voidaan tukea työllisyyttä ja heikossa työllisyysasemassa olevien henkilöiden työllistymistä. Jakamistalouden ratkaisut edistävät asukkaiden tasapuolisia mahdollisuuksia tehdä kestävämpiä valintoja arjessa. Pitkällä tähtäimellä kestävä talous voidaan saavuttaa vain kiertotalouteen siirtymällä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma edistää vahvasti tavoitetta numero 12: varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Lisäksi toimenpideohjelma tukee suoraan tavoitteita 4: taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, 9: rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita, 13: toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan sekä 17: tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Kuvassa kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman edistämien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 4, 9, 12, 13 ja 17 ikonit.

Kuva 1: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma edistää.