Toimenpiteiden päivitys

Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman aikajänne ja tavoitteet ulottuvat vuoteen 2035. Tavoitteet on kuitenkin tarkoitus saavuttaa vaiheittain. Seuraavat välitavoitteet ja näitä tukevat toimenpiteet on määritetty pääosin vuosille 2023 – 2025. Osa toimenpiteistä on kuitenkin käynnistynyt jo vuonna 2020 tiekartan hyväksymisen jälkeen ja pieni osa toimenpiteistä on jatkuvia. Toimenpideohjelmaa päivitetään virkatyönä tarpeen mukaan, seuraavan kerran kuitenkin viimeistään vuonna 2025.