Toimenpiteiden seuranta ja raportointi

Toimenpiteiden etenemistä seurataan Kiertotalousvahti –palvelun avulla ja toimenpiteistä raportoidaan vuosittain kaupungin ympäristöraportissa sekä European Circular Cities Declarationin vuosiraportoinnissa. Toimenpideohjelman toteutumista seurataan ja ohjataan myös kaupungin kiertotalouden klusteriohjelman ohjausryhmässä.