Lähdeluettelo

Energiateollisuus ry (2019). Sähkönkäyttö kunnittain 2007-2018. Energiateollisuus ry (2019). Sähkönkäyttö kunnittain 2007-2017. https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/materiaalipankki/sahkonkaytto_kunnittain_2007-2018.html#material-view

Henkilöstön ympäristöasenteet ja -toiminta kaupunkiorganisaatiossa (2018). https://www.espoo.fi/download/noname/%7B0A7215D2-DA44-4A1F-ACFA-6B99C27E6DD7%7D/107426

Helsingin ympäristötilasto (2019). http://helsinginymparistotilasto.fi

HSY (2019). Tiiviisti asutut alueet. Excel-tiedosto. Saatavilla Helsingin kaupungilta pyydettäessä.

KAPA-tutkimus (2016). Kaupunki- ja kuntapalvelut. FCG Konsultointi Oy. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/128215_Kaupunki-_ja_kuntapalvelut_2016_kuntavertailu.pdf

Laskentaohjeet ekologisen kestävyyden indikaattoreille (2016). https://www.hel.fi/static/ymk/yrap/fi/laskentaohjeet-paivitetty-2016.pdf

Tilastokeskus (2019a). Kuntien avainluvut vuosina 1987–2018. Noudettu 5.11.2019 osoitteesta http://pxnet2.stat.fi/explorer/Kuntien_avainluvut_2017/kuntapylvaat.html

Tilastokeskus (2019b). Ajoneuvokanta alueittain (ml. Ahvenanmaa) 2011–2018. Noudettu 5.11.2019 osoitteesta http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__mkan/statfin_mkan_pxt_11ic.px/

Tilastokeskus (2018). Rakennukset käyttötarkoituksen ja lämmitysaineen mukaan. Noudettu 5.11.2019 osoitteesta http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asu__rakke/statfin_rakke_pxt_116h.px/?rxid=1677f0f4-7ab5-4ad4-8af9-57e0657e6550