7 Henkilöstön sukupuolijakauma

KuukausipalkkaisetTuntipalkkaisetNaisten
osuus
Miesten
osuus
VakinaisetMääräaikaisetPalkkatuetutVakinaisetMääräaikaiset

NaisetMiehetNaisetMiehetNaisetMiehetNaisetMiehetNaisetMiehet
Kasvatuksen ja ­
koulutuksen toimiala
9 5351 5862 907 723984284,2 %15,8 %
Kaupunki­ympäristön toimiala1 1401 93399 1591521 262
534,8 %65,2 %
Kaupunki­ympäristön toimiala (ilman HKL ja Pel) 767 74578701550,8 %49,2 %
Liikennelaitos 310 618716

21 262
527,3 %72,7 %
Pelastuslaitos63 5701473

10,7 %89,3 %
Keskushallinto2 150 860 252 1013319 145 62846 14560,0 %40,0 %
Kaupunginkanslia 455 226 1185110767,2 %32,8 %
Palvelukeskus1 157 253391820881,3 %18,7 %
Rakentamispalvelu 115 308919
4 145 62846 14522,2 %77,8 %
Taloushallinto­palvelu 2945454103
84,6 %15,4 %
Tarkastusvirasto9852,9 %47,1 %
Työterveys Helsinki 12011323

91,6 %8,4 %
Kulttuurin ja ­
vapaa-ajan toimiala
 773 544 137993343 106 16861354,9 %45,1 %
Sosiaali- ja terveystoimiala9 6371 4892 838 638 151 14625

84,7 %15,3 %
Yhteensä23 2356 4126 2331 720 316 255 2741 06352 16375,8 %24,2 %
Kuukausipalkkaiset, tuntipalkkaiset ja palkkatuetut.