23 Kieliryhmien osuus henkilöstöstä

20192020
Virallisesta henkilömäärästäKaikista palvelussuhteistaVirallisesta henkilömäärästäKaikista palvelussuhteista

SuomiRuotsiMuuSuomiRuotsiMuuSuomi
Ruotsi
Muu
Suomi
Ruotsi
Muu
Kasvatuksen ja
­koulutuksen toimiala
87,3 %6,8 %5,9 %85,4 %8,2 %6,4 %86,4 %6,8 %6,8 %84,7 %7,9 %7,4 %
Kaupunki­ympäristön toimiala95,5 %2,0 %2,5 %95,4 %1,8 %2,8 %95,4 %2,0 %2,6 %95,2 %2,2 %2,6 %
Kaupunki­ympäristön toimiala
(ilman HKL ja Pel)
96,4 %2,0 %1,6 %96,3 %1,8 %1,8 %96,4 %1,9 %1,7 %96,2 %2,1 %1,8 %
Liikennelaitos93,7 %1,6 %4,7 %93,4 %1,4 %5,3 %93,6 %1,7 %4,7 %93,4 %1,9 %4,7 %
Pelastuslaitos96,7 %2,6 %0,7 %96,8 %2,4 %0,8 %96,1 %2,9 %1,0 %96,0 %3,1 %0,9 %
Keskushallinto91,4 %1,4 %7,2 %91,6 %1,5 %7,0 %90,7 %1,5 %7,8 %90,8 %1,6 %7,6 %
Kaupunginkanslia94,7 %2,6 %2,6 %95,2 %2,4 %2,5 %94,4 %2,9 %2,7 %94,1 %3,0 %2,9 %
Palvelukeskus83,2 %0,9 %15,8 %83,1 %1,0 %15,9 %82,1 %1,0 %16,8 %82,3 %1,3 %16,5 %
Rakentamispalvelu96,7 %1,1 %2,1 %96,2 %1,3 %2,5 %96,1 %1,1 %2,8 %96,3 %1,1 %2,6 %
Taloushallinto­palvelu92,9 %0,7 %6,4 %93,1 %0,6 %6,2 %92,7 %1,0 %6,3 %91,9 %0,9 %7,2 %
Tarkastusvirasto100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Työterveys Helsinki95,2 %3,6 %1,2 %95,5 %3,5 %1,0 %94,6 %4,2 %1,2 %94,0 %4,2 %1,9 %
Kulttuurin ja
­vapaa-ajan toimiala
92,0 %2,8 %5,2 %88,9 %2,7 %8,4 %91,8 %2,8 %5,4 %88,5 %2,7 %8,7 %
Sosiaali- ja
terveystoimiala
86,3 %2,4 %11,2 %85,4 %2,4 %12,2 %85,5 %2,5 %12,0 %85,0 %2,4 %12,6 %
Yhteensä88,4 %3,9 %7,7 %87,0 %4,5 %8,5 %87,6 %4,0 %8,4 %86,5 %4,5 %9,0 %
Mukana trendilukumäärissä.