2 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Vakinaiset
Määräaikaiset
Palkkatuetut
Yhteensä
ilman palkkatuettuja
Muutos

201920202019202020192020201920202019–20
Kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala
10 70311 1213 2963 630 123 14013 99914 751 752
Kaupunkiympäristön toimiala3 0423 073 238 258563 2803 33151
Kaupunkiympäristön toimiala (ilman HKL ja Pel)1 5131 512 141 148561 6541 6606
Liikennelaitos 861 9286123

 922 95129
Pelastuslaitos 668 6333687

 704 72016
Keskushallinto2 8843 010 326 35363523 2103 363 153
Kaupunginkanslia 646 681 150 1692017 796 85054
Palvelukeskus1 3461 410565734281 4021 46765
Rakentamispalvelu 397 423242844 421 45130
Taloushallintopalvelu 342 348676453 409 4123
Tarkastusvirasto17171717
Työterveys Helsinki 136 1312935

 165 1661
Kulttuurin ja
vapaa-ajan toimiala
1 3181 317 246 236 113761 5641 553−11
Sosiaali- ja terveystoimiala10 97911 1262 8953 476 361 29713 87414 602 728
Yhteensä28 92629 6477 0017 953 665 57135 92737 6001 673
Trendilukumäärässä mukana oleva henkilöstö.