Tietopohja ja toimintaympäristöanalyysi; Yleiskaavan toteuttamisohjelman 2022 liitedokumentti (LIITE 1)

Julkaistu 1.1.2021