Tag: Kaupunkiympäristön toimiala

175 tulosta

Eteläsataman itäosa ja Katajanokanranta. Ympäristöhistoriaselvitys

Julkaistu 27.11.2023

Helsingin Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan ympäristöhistoriaselvitys käsittelee ensin lyhyesti Eteläsataman lahden kaupunkimaiseman kehityksen muinaisesta merimaisemasta suursatamaksi ja nykyiseen muotoonsa. Sen jälkeen tarkastellaan alueen historiallista kehitystätarkemmin, ajallisesti jaksoa 1640-luvulta tähän päivään…
Katajanokan etelärantaa, taustalla Pohjoisesplanadin itäpään rakennuksia ja Nikolain  kirkko (nykyinen Tuomiokirkko). Kuvan keskellä rahapaja, oikealla Uspenskin katedraali.

Roihuvuoren ja Tammisalon alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 22.11.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Roihuvuoren ja Tammisalonkaupunginosaan. Selvitys on laadittu vuosina 2022–2023. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Lähtötietoina on…
Autoliikennettä Roihuvuoressa, taustalla vesitorni.

Asunto | Bostad | Housing 2012–2022

Julkaistu 22.11.2023

Helsingin kaupunkiympäristön asuntotuotantopalvelun tehtävänä on vastata kaupungin oman kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennuttamisesta kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Asuntotuotantopalvelu, joka tunnetaan myös lyhenteellä Att, on kuulunut vuoden 2017 toimialauudistuksesta lähtien kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja…
Ilmakuva uudesta asuinalueesta, kuvassa näkyy talojen kattoja.

Pikaruokaravintoloiden raaka-aineiden hygieeninen laatu sekä pintojen puhtaus Helsingissä, Hyvinkäällä, Keski-Uudellamaalla ja Vantaalla 2022–2023

Julkaistu 12.10.2023

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut toteutti yhteistyössä Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa vuosina 2022–2023 näytteenottoprojektin, jossa selvitettiin pikaruokaravintoloiden hampurilaisten tai patonkien täytteiden mikrobiologista laatua ja ravintoloiden pintojen…
Hampurilainen, jossa jauhelihapihvi, juustoa ja kasviksia

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2023

Julkaistu 30.6.2023

Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jossa ratkaistaan, miten asutus, palvelut, työpaikat, liikenne, luonto ja virkistysalueet sovitetaan Helsingissä yhteen. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus sisältää koosteen merkittävimmistä kaavahankkeista, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa ajankohtaisia…
Havainnekuva uudistetusta Stoan aukiosta Itäkeskuksessa. Kuvassa näkyy taloja ja ihmisiä viettämässä aikaa ulkona.

Ulkona museossa – Museon pihan ja puutarhan monet mahdollisuudet

Julkaistu 27.6.2023

Helsingin kaupunginmuseon verkkojulkaisu Ulkona museossa – Museon pihan ja puutarhan monet mahdollisuudet esittelee Uudenmaan museoiden ulkotiloja. Julkaisu koostuu kahdeksastatoista eri museopihaa tai -puutarhaa esittelevästä artikkelista, joiden kirjoittajina toimii Uudenmaan museoissa…
Ihminen loikoilemassa riippumatossa omenapuiden alla. Kuva: Lohjan museo.

Kulttuuriympäristöohjelma 2023–2028. Kulttuuriympäristöt helsinkiläisten voimavarana

Julkaistu 12.6.2023

Kulttuuriympäristöt ovat rakennetun ympäristön, arkeologisen perinnön ja maiseman muodostamakokonaisuus. Kulttuuriympäristöohjelma on yhteinen linjaus kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta sekä niiden hoidosta ja hyödyntämisestä Helsingissä. Helsingin kulttuuriympäristöohjelmalla vahvistetaan kulttuuriympäristöjen merkityksellisyyttä, korostetaan niiden vaalimisen…
Syksyinen kuva puutaloalueelta

Helsingin siniverkostoselvitys. Nykytila ja kehittäminen

Julkaistu 8.6.2023

Siniverkosto on määritelty Helsingin uuden yleiskaavan 2016 kaupunkiluontoteemakartallamerialueen, merenlahtien, jokien, lampien, purojen, avo-ojien, rantabiotooppien sekä merenalaisenluonnon muodostamaksi ekologiseksi verkostoksi, jota kehitetään ottaen huomioon luontoarvot.Jotta yleiskaavan tavoitteen mukaisesti siniverkostoa voidaan suojella…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Helsingin siniverkostoselvitys. Tiivistelmä

Julkaistu 8.6.2023

Helsingin siniverkostoselvitys käsittelee kaupungin vesiympäristöjen muodostamaa ekologista verkostoa. Selvitys osoittaa purojen, norojen, lampien ja rantojen sekä merialueenmuodostaman kokonaisuuden ekologisesti merkittävimmät alueet Helsingissä. Tiivistelmä on tarkoitettu Helsingin kaupungin sisäiseen käyttöön, päättäjille…
Piirretty kuvituskuva merenrannalta, jossa on ihmisiä ja lokkeja.

Konalan alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 30.5.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Konalan kaupunginosaan. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Lähtötietoina on käytetty poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia, raitiovaunuonnettomuuksia…
Tieliikennettä Konalassa

Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin katuverkolla

Julkaistu 23.5.2023

Helsingin Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2018 yleissuunnitelman katuverkolleasennettavista automaattivalvontapisteistä. Ensimmäiset automaattivalvontapisteet otettiin käyttöön helmikuussa 2021. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida automaattisen liikennevalvonnan nopeus- ja liikenneturvallisuusvaikutuksia Helsingin katuverkolla. Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin…
Mäkelänkadun liikennettä.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen teknistaloudellinen esiselvitys

Julkaistu 28.4.2023

Tämä julkaisu on pääosin tekninen ja vesitaloudellinen selvitys Vanhankaupunginkosken länsihaaranpadon purkamisen edellytyksistä. Se pitää sisällään geotekniset vaatimukset ja selvitystarpeet sekä tarpeellisin osin myös luonto- ja muiden vaikutusten ja niiden merkittävyyden…
Vanhankaupunginkosken pato

Helsingin muuttuvat talvet

Julkaistu 28.4.2023

Helsingin lumiolosuhteita tarkasteltiin nykyilmastossa jaksolla 1990−2022 sekä tulevaisuuden jaksoilla 2041−2070 ja 2071−2011. Aineistona käytettiin Kaisaniemen ja Helsinki-Vantaan säähavaintoaseman havaintoja sekä alueellista EURO-CORDEX-ilmastomalliaineistoa. Tulevaisuudessa lumen arvioidaan ilmastomallitulosten mukaan vähenevän Helsingissä. Vaikka…
Ihmisiä kävelemässä Töölönlahdella talvisena päivänä.

Päivähoitotilojen hygienia- ja siivouskäytännöt Helsingissä − valvontaprojekti 2021–2022

Julkaistu 22.3.2023

Päivähoitotilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Helsingissä valvonnasta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ympäristöpalvelut. Projektin tavoitteena oli kartoittaa päivähoitotilojen siivous- ja hygieniakäytäntöjä Helsingissä, lisätä valvontakohteiden tietoa liittyen siivoukseen ja hygieniakäytäntöihin sekä…
Päiväkodin askartelutyö, jossa on paperista leikattu lapsen käden kuva.