Tag: Kaupunkiympäristön toimiala

193 tulosta

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2023

Julkaistu 27.3.2024

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2023 -tutkimus selvittää helsinkiläisten tekemien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakaumaa, matkojen määrää ja tarkoitusta. Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin syys-lokakuussa 2023 ja otos edustaa 7–79-vuotiaita helsinkiläisiä. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2023 (pdf)
Julkaisusarjan kansipohja ilman kansikuvaa

Sallitusti villi

Julkaistu 25.3.2024

Tämän oppaan aiheena on luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja rikastaminen Helsingin rakennetussa ympäristössä. Opastyön taustalla on Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028 eli LUMO-ohjelma. Oppaan tärkeimpänä tavoitteena on auttaa ehkäisemään luontokatoa…
Kuvassa kukkii ajuruoho Vuosaarenhuipun hoidetulla niityllä

Selvitys elintarvikejätteen hyödyntämisestä

Julkaistu 25.3.2024

Raportti on Motiva Services Oy:n selvitys elintarvikejätteen hyödyntämismahdollisuuksista, elintarvikejättettä hyödyntävistä yrityksistä erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä näiden mahdollisuuksista hävikin hyödyntämisen lisäämiseen. Kartoitetun tiedon pohjalta analysoitiin mahdollisuuksia ja keinoja elintarvikemateriaalin tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä…
Ruokatyöntekijä pitää käsissään vihreää salaattia.

Liikenteen kehitys Helsingissä 2022

Julkaistu 7.3.2024

Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien jaautoliikenteen määriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista. Koronaepidemian aikana muuttuneet liikkumistarpeet ja -tottumukset näkyivät edelleen Helsingin syksyn 2022…
Näkymä Etu-Töölöstä. Punatiilisiä kerrostaloja ja etualalla pyöräilijä.

Selvitys liikenteen päästöihin vaikuttavista ympäristövyöhykkeistä

Julkaistu 29.2.2024

Euroopassa useissa kaupungeissa liikennettä rajoitetaan ympäristövyöhykkeillä, joiden tavoitteenaon hillitä eniten saastuttavien autojen käyttöä. Ympäristövyöhykkeiden tavoitteena on ollutilmanlaadun parantaminen. Tässä työssä on tutkittu nollapäästövyöhykettä Helsingissä erityisesti päästövähenemän suuruusluokan ymmärtämiseksi. Selvitys liikenteen…
Kuvassa tieliikennettä ja suojatie.

Toukolan, Kumpulan ja Vanhankaupungin alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 15.2.2024

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Toukolan, Kumpulan ja Vanhankaupungin kaupunginosiin. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Toukolan, Kumpulan ja Vanhankaupungin alueellinen…
Näkymä Hämeentieltä Hermannin suuntaan.

Pikku Huopalahden läpiajotutkimus

Julkaistu 25.1.2024

Pikku Huopalahden alueella tehdyn läpiajotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pikku Huopalahden läpiajaneiden moottoriajoneuvojen määrät aamun sekä illan huipputunneilta. Läpiajotutkimus toteutettiin kuvaamalla alueelle saapuneet sekä alueelta poistuneet ajoneuvot, joista poimittiin rekisterikilvet sekä…
Ilmakuva Pikku Huopalahdesta.

Maalämpöjärjestelmän sijoittaminen viheralueille – käytännöt ja vaikutukset

Julkaistu 17.1.2024

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa 2021–2025 hiilineutraalisuustavoite aikaistettiin vuodesta 2035 vuoteen 2030. Helsingin kaupunki on laatinut vuonna 2021 ohjeen maalämpökaivojen sijoittamisesta yleisille alueille. Ohje lupakäytäntöineen, sopimusmalleineen ja hinnoitteluperiaatteineen on tarkoitettu tilanteisiin, joissa…

Hämeentien ennen–jälkeen-tutkimus

Julkaistu 15.1.2024

Tutkimuksessa tarkastellaan Hämeentien joukkoliikennekaduksi muuttamisen vaikutuksia ennen jajälkeen vuosina 2019–2021 toteutetun katuremontin. Tutkimuksessa on tarkasteltu Hämeentienliikenteellisiä olosuhteita, katuympäristön viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta. Hämeentien ennen–jälkeen-tutkimus (pdf)
Näkymä Hämeentieltä Hakaniemen suuntaan, etualalla pyöräilijä pyöräkaistalla.

Vehreät meluseinäkkeet -innovaatiokokeilu

Julkaistu 21.12.2023

Helsinki haki vuodenvaihteessa 2022–2023 avoimella tarjouskilpailulla kokeiltavaksi uudenlaisia,väliaikaisia liikennemelua torjuvia viherseinäkkeitä kesäksi 2023. Tavoitteena oli löytääinnovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla tiiviiseen kaupunkiympäristöön voidaan luoda hiljaisempia javiihtyisämpiä vihertaskuja, jotka voisivat tuottaa hyötyjä…
Kaksi naista istuu keskustelemassa meluseinäkkeen edessä penkillä, taustalla raitiovaunu.

Vuosaaren alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 21.12.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Vuosaaren kaupunginosaan.Aluerajaukseen sisältyvät Keski-Vuosaari, Rastila, osa Meri-Rastilaa, osa Kallahtea ja Aurinkolahti.Selvitys on laadittu vuonna 2023. Alueellisissa liikenneturvallisuusselvityksissä tutkitaan määrämuotoisen mallipohjan perusteella liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat…
Kevyen liikenteen väylä Vuosaaressa, etualalla liikennemerkki ja taaempana bussipysäkki.

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2020–2022

Julkaistu 21.12.2023

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2020–2022 on julkaisu, jossa käsitellään Helsingissä tapahtuneita tieliikenneonnettomuuksia viimeisimpien vuosien ajalta, muutoksia pitkällä aikavälillä ja erojamuuhun Suomeen. Edellinen raportti on julkaistu vuonna 2021, jolloin käsiteltiin vuosien 2017–2019 onnettomuuksia…
Näkymä Pitkältäsillalta Kallion suuntaan, Siltasaarenkadun liikennettä.

Monilajinen kaupunki

Julkaistu 19.12.2023

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Kaupunkistrategiassa on linjattu, että kiristyvienilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tehdään skenaariotarkastelua, jossa kartoitetaan mahdollisiapolkuja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä raportti…
Kuva Vallisaaresta kesällä, taustalla matkustajalautta.

Kohti hiilinegatiivista kaupunkia. Yhteenveto asiantuntijakyselystä

Julkaistu 18.12.2023

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Hiilinegatiivisuuden mahdollistavien konkreettisten ratkaisuiden tunnistamiseksi Helsingin kaupunki järjesti toukokuussa 2023 Hiilinegatiivinen Helsinki -asiantuntijakyselyn. Kyselyn tavoitteena oli…
Näkymä Katajanokalta Pohjoisrantaan. Etualalla aitaan nojaava polkupyörä, taustalla veneitä ja rakennuksia.

Eteläsataman itäosa ja Katajanokanranta. Ympäristöhistoriaselvitys

Julkaistu 27.11.2023

Helsingin Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan ympäristöhistoriaselvitys käsittelee ensin lyhyesti Eteläsataman lahden kaupunkimaiseman kehityksen muinaisesta merimaisemasta suursatamaksi ja nykyiseen muotoonsa. Sen jälkeen tarkastellaan alueen historiallista kehitystätarkemmin, ajallisesti jaksoa 1640-luvulta tähän päivään…
Katajanokan etelärantaa, taustalla Pohjoisesplanadin itäpään rakennuksia ja Nikolain  kirkko (nykyinen Tuomiokirkko). Kuvan keskellä rahapaja, oikealla Uspenskin katedraali.

Roihuvuoren ja Tammisalon alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 22.11.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Roihuvuoren ja Tammisalonkaupunginosaan. Selvitys on laadittu vuosina 2022–2023. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Lähtötietoina on…
Autoliikennettä Roihuvuoressa, taustalla vesitorni.