Tag: Kaupunkiympäristön toimiala

156 tulosta

Päivähoitotilojen hygienia- ja siivouskäytännöt Helsingissä − valvontaprojekti 2021–2022

Julkaistu 22.3.2023

Päivähoitotilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Helsingissä valvonnasta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ympäristöpalvelut. Projektin tavoitteena oli kartoittaa päivähoitotilojen siivous- ja hygieniakäytäntöjä Helsingissä, lisätä valvontakohteiden tietoa liittyen siivoukseen ja hygieniakäytäntöihin sekä…
Päiväkodin askartelutyö, jossa on paperista leikattu lapsen käden kuva.

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2022

Julkaistu 28.2.2023

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäistenmatkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten Helsingin sisäisiä matkojayhden vuorokauden aikana klo 04:00–3:59 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, mitenhelsinkiläiset liikkuvat jalan…
Julkaisusarjan kansipohja ilman kansikuvaa.

Pyöräilybarometri 2022

Julkaistu 28.2.2023

Barometrin tarkoituksena on mitata pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyn laatua Helsingissä sekä saadataustatietoa pyörällä liikkuvista helsinkiläisistä. Tutkimus on osa laajempaa pyöräilyn seurannankokonaisuutta. Nyt toteutettu pyöräilybarometri on jatkoa vuosina 2014, 2016, 2018 ja…
Talvipyöräilijä Senaatintorin kulmalla.

Liikennebarometri 2022

Julkaistu 28.2.2023

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Helsingin asukkaat sekä yrityselämän edustajat arvioivat kaupungin liikennejärjestelmää ja sen keskeisiä osia. Tutkimus antaa käsityksen siitä, mitenvastaajat arvioivat kaupungin liikenneolosuhteita. Osa tutkimuksen kysymyksistä vaihtelee tutkimuskerroittain…
Ilmakuva Dianapuistosta Erottajalta.

Leikkipalvelulinjaus. Taustaraportti

Julkaistu 8.2.2023

Taustaraportti Leikkipalvelujen järjestämisen periaatteiden muodostamiselle. Työn tarkoituksena oli määrittää Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tarjoamat ulkotilojen leikkipalvelut ja turvata leikkipalveluiden palveluverkoston riittävyys, tarjonnan tasapuolisuus sekä avoimuus. Tavoitteena ovat turvalliset, esteettömät ja hyvin…
Lapsi keinussa kerrostalon pihalla.

Helsingin frisbeegolfohjelma 2022–2032

Julkaistu 7.2.2023

Frisbeegolf on Helsingin kaupungin järjestämä palvelu, joka edistää kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Palvelun järjestäminen on tarpeellista, sillä se edistää eriikäisten ja -kuntoisten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Frisbeegolfpalvelun järjestäminen on lisäksi…
Maalikori frisbeegolfradalla.

Helsingin skeittipaikkaohjelma 2022–2032

Julkaistu 7.2.2023

Skeittipaikat ovat yksi Helsingin kaupungin järjestämistä palveluista, jotka edistävät etenkin nuorten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Skeittaus on vakiintunut liikuntamuoto, jota harrastetaan suorituspaikkojen puuttuessa myös spontaanisti kaupunkiympäristössä. Skeittaukseen liittyy olennaisesti myös…
Skeittaavia nuoria rampilla ja yleisöä katsomassa.

Mellunkylänpuron ja Vartiokylänlahden hulevesi- ja meritulvaselvitys

Julkaistu 3.2.2023

Mellunkylänpuro ja sen sivuhaara Broändanpuro ovat Helsingin Vartiokylänlahteen purkautuviakaupunkipuroja. Purojen valuma-aluekokonaisuus levittäytyy Helsingin lisäksi myös Vantaan kaupungin alueelle. Tässä vesienhallinnan selvityksessä esitellään Mellunkylänpuron ja Broändanpuron pääuomien nykytilaa ja arvioidaan tulevaisuuden…
Mellunkylänpuro Ojapuistossa.

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−31

Julkaistu 16.12.2022

Laajasalon länsiosassa sijaitsee Kruunuvuori, jossa on ollut huvila-alue ja öljysatama. Kruunuvuoren itäreunalla kasvaa pieni lehto. Tämä Kruunuvuoren lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain 29 § mukainen luontotyyppi, jalopuumetsikkö. Luontotyypin rajaus on tehty vuonna…
Kruunuvuoren lehmusmetsikkö.

Itäniityn laakson luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2022−2031

Julkaistu 16.12.2022

Jollaksessa sijaitseva Itäniityn laakson luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2009. Alueenpinta-ala on 7,2 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen ytimen muodostaa vanha niitty (Välskärinniitty), joka on metsittymässä lehdoksi. Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen metsistä valtaosaon lehtoa tai…
Kuvassa lehtomaisemaa ja valkovuokkoja.

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue. Hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2021−2031

Julkaistu 16.12.2022

Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualue on tarkoitus perustaa Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 mukaisesti. Kaupungin käytäntönä on tehdä perustettavalle luonnonsuojelualueelle jo perustamisesityksen liitteeksi hoito- ja käyttösuunnitelma. Tällöin rauhoitussäännöksissä voidaan huomioida kohteen erityispiirteet ja suojelukeinot…
Valokuva Kruunuvuorenlammesta. Lammen pinnalla on lumpeita.

Hankesuunnitteluohje

Julkaistu 16.12.2022

Tässä ohjeessa kuvataan Helsingin kaupungin katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeidenkäsittelyohjeessa (2018) mainitun hankesuunnittelun prosessi ja siihen liittyvät tehtävät. Hankesuunnitteluohje on tehty merkittäviä ja suuria liikennehankkeita ajatellen. Ohjetta tulee soveltaatapauskohtaisesti hankkeen…
Ilmakuva Kulosaaresta ja Itäväylästä. Kuvassa näkyy venesatama ja metro, etualalla Kalasataman rakennuksia.

Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2020– 2021

Julkaistu 1.12.2022

Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailulla toteutetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden, Helen Oy:n Salmisaaren, Hanasaaren ja Vuosaaren laitosten, Fortum Power and Heat Oy:n laitosten, Espoon kaupunkitekniikan keskuksen, Helsingin kaupungin…
Eteläsatama, Katajanokka.