Tag: Kaupunkiympäristön toimiala

130 tulosta

Raideliikenteen verkostoselvitys 3

Julkaistu 26.10.2022

Helsingin yleiskaavassa korostetaan hyvän kaupunkielämän ja -ympäristön merkitystä. Kaavantavoitteena ovat kestävät liikkumismuodot ja lähipalvelut sekä toimivat yhteydet keskustojen välillä, samoin kuin Helsingin erityispiirteiden säilyttäminen. Kattavan kaupunkimaisen joukkoliikenteen ansiosta myös henkilöautoa…
Kuvassa pikaratikka.

Kiinteistö-, kortteli- ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut Helsingissä

Julkaistu 24.10.2022

Tämä julkaisu on neljäs Maalämpötyöryhmän nimissä laadittu ohje maalämmön hyödyntämiselleHelsingissä. Julkaisu on laadittu laajassa yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden kesken jalisäksi tekstiosuuksia (luvut 7–12) on ollut laatimassa Ramboll Finland Oy. Tässä…
Kotiharjun saunan sisäänkäynti Helsingin Kalliossa.

Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät Helsingissä

Julkaistu 20.10.2022

Helsingin kaupunki on selvittänyt alueellisten maalämpöjärjestelmien toimivuutta eri alueilla. Selvityksessä Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät Helsingissä tuotettiintoteuttamiskelpoinen konsepti korttelitason lämpöpumpputekniikkaan, geoenergiaan ja ympäristö/jätelämpöihin perustuvasta lämmitys-/jäähdytyskokonaisuudesta kolmelle asemakaavoitusvaiheessaolevalle alueelle Helsingissä: Karhukallio, Hermanninranta ja Länsi-Haaga…
Kuvassa uuden asuinalueen kerrostalokortteleita kuvattuna yläviistosta.

Energiakaivojen vaikutuksen arviointi

Julkaistu 1.8.2022

Tässä työssä arvioidaan sitä, kuinka paljon yksittäinen lämpöä ottava energiakaivo vaikuttaa ympäröivän kallion lämpötilaan Helsingin termogeologisessa ympäristössä. Näytä PDF-tiedosto
Kansikuvassa on kaavioita, joissa kuvataan energiakaivojen vaikutusta.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2021

Julkaistu 22.6.2022

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2021. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Helsingin kaupungin vuosikertomus.

Ryssjeholmsfjärden – veden laatu, kasviplankton- ja pohjaeläinyhteisöt 2021

Julkaistu 1.4.2022

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Ympäristön valvonta- ja -seurantayksikönVesi-tiimi suoritti Ryssjeholmsfjärdenin ympäristön veden laadun ja pohja- sekä planktoneliöstönerillistarkkailun vuonna 2021. Tarkkailu toteutettiin liittyen HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien varapurkujärjestelyihin. Tässä raportissa…
Kuva venesatamasta.

Kruununhaan alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 1.3.2022

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Kruununhaan kaupunginosaan. Alueellisissa liikenneturvallisuusselvityksissä tutkitaan määrämuotoisen mallipohjan perusteella liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat ja kartoitetaan kehittämistarpeet alueittain. Kun kehittämistarpeet on löydetty, suunnitellaan tärkeimpiin kohteisiin toimenpide-ehdotukset. Selvityksessä…
Katunäkymä Kruununhaasta, taustalla näkyy risteilyalus.

Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2020 ja 2021

Julkaistu 1.3.2022

Liito-orava on vuodesta 2014 runsastunut nopeasti ja levittäytynyt Helsingin luoteisosista idän ja kaakon suuntaan. Keväästä 2019 alkaen levinneisyysalue on kattanut kaupungin pohjois- ja keskiosat Espoon ja Vantaan rajalta Lahdenväylälle asti…
Kaksi liito-oravaa puun rungolla

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022–2026

Julkaistu 1.3.2022

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmalla tavoitellaan Helsingin liikenneturvallisuuden paranemista ohjelmoimalla liikenneturvallisuushankkeita tuleville vuosille suunnitelmallisella ja perustellulla tavalla. Ohjelman pitkän tähtäimen visiona vuoteen 2050 on, että Helsingin liikennejärjestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen…
Jalankulkijoita ja raitiovaunuja Helsingin Simonkadulla

Infrarakentamisen betonin hiilijalanjäljen vähentäminen

Julkaistu 1.2.2022

Tämän esiselvityksen tarkoituksena on tunnistaa Helsingin kaupungin infra- jaympäristörakentamisessa yleisiä betonirakenteita ja arvioida niissä käytettävän betoninhiilidioksidipäästöjen pienentämistä. Mahdollisuuksia tutkitaan kolmen mittarin kautta: betoniin ja muihin materiaaleihin liittyvät vaatimukset, saavutettavissa olevat…
Kuvassa kaksi miestä tekemässä betonin raudoitusta.

Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventoinnit 2017−2020

Julkaistu 1.2.2022

Helsingin kaupunki kartoitti uhanalaisten luontotyyppien esiintymistä vuosina 2017−2020. Manneralueella inventoinnit kohdennettiin esiselvityksessä määritettyihin potentiaalisiin kohteisiin.Manneralueen osalta selvitykset käsittivät luontotyypeistä lehdot, jalopuustoiset kangasmetsät,merenrantojen biotoopit, pienvesistöt, suot sekä niityt ja kedot pois…
Kuvassa metsää.

Liikenteen kehitys Helsingissä 2021

Julkaistu 1.1.2022

Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien jaautoliikenteen määriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista. Liikennetutkimustietoja käytetään liikenteen jamaankäytön suunnittelun sekä päätöksenteon tukena. Liikennetutkimuksilla pyritään vastaamaan…
Kuvassa etualalla autoja, taaempana kävelijöitä Kauppatorilla sekä Uspenskin katedraali.

Fredrikintori − ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehitämisperiaateet

Julkaistu 1.1.2022

Fredrikintori on Punavuoressa sijaitseva umpikulmainen kaupunkitori. Se on arvoympäristö, jota rajaavat arvokkaat 1900-luvun alun rakennukset. Tori muotoutui rakentamiselta vapaaksi jääneelle kallioselänteen paikalle ja se rakennettiin ensimmäisen kerran vuosina 1894–1895. Torin…
Kuvassa jalankulkijoita Fredrikintorilla.

Suunnitteluja kaavoituskatsaus 2022

Julkaistu 1.1.2022

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupunginosien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta luontoaan. Tässä julkaisussa kerromme kaupunkiympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja kaavahankkeista, jotka ovat ajankohtaisia vuonna 2022. Avaa pdf
Havainnekuvassa rantabulevardi ja kävelijöitä, taustalla kerrostaloja.