Tag: Stadsmiljösektor

22 resultat

Planerings- och planläggningsöversikt 2024

Publicerad 26.6.2024

Planläggning är planering av markanvändning, som bestämmer hur bostäder, tjänster, arbetsplatser, transport, natur och rekreationsområden ska samordnas i Helsingfors. Planläggningsöversikten innehåller information om betydande planeringsprojekt, som är aktuella nu eller…

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors. Uppdatering 2024

Publicerad 3.6.2024

Helsingfors har satt som mål att bli klimatneutralt år 2030, nollställa sina utsläpp år 2040 och därefter sträva efter klimatnegativitet. De största utsläppskällorna för direkta utsläpp i Helsingfors är uppvärmning…
Flygfoto över Ullanlinna, bilden visar jugendbyggnader och innergårdar.

Cyklingsöversikt 2023

Publicerad 3.6.2024

Cyklingsöversikt 2023 är den femte publikationen som presenterar utvecklingen av cykeltrafiken, stadsbornas åsikter, cykeltrafikprojekt och cykeltjänster i Helsingfors. Den första cyklingsöversikten publicerades 2015. Cyklingsöversikt 2023 (pdf)
En cyklist i staden i en lätt outfit med en mössa på huvudet.

Planerings- och planläggningsöversikt 2023

Publicerad 30.6.2023

Planläggning är planering av markanvändning, som bestämmer hur bostäder, tjänster, arbetsplatser, transport, natur och rekreationsområden ska samordnas i Helsingfors. Planläggningsöversikten innehåller information om betydande planeringsprojekt, som är aktuella nu eller…
Illustrationsbild av den förnyade Stoaplatsen och nya byggnader. Människor som går på platsen på kvällen.

Cyklingsöversikt 2021

Publicerad 26.1.2023

Cyklingsöversikt 2021 är den fjärde publikationen som presenterar utvecklingen av cykeltrafiken, stadsbornas åsikter, cykeltrafikprojekt och cykeltjänster i Helsingfors. Den första cyklingsöversiktenpublicerades 2015. Cyklingsöversikt 2021 (pdf)
En fader och ett barn på husets innergård ska gå och cykla.

Helsingfors stads årsberättelse 2021

Publicerad 22.6.2022

Helsingfors stads årsberättelse samlar Helsingfors för 2021. Årsberättelsen innehåller borgmästarens översikt och kanslichefens översikt. Dessutom går årsberättelsen igenom händelser inom stadskansliet och fyra sektorer. Nyckelinformation om personal, stadens bokslut och…
Årsberättelse 2021.

Planerings- och planläggningsöversikt 2022

Publicerad 1.1.2022

Framtidens Helsingfors kommer att vara en mer tätbebyggd stad med särpräglade stadsdelar och värdefull natur, som staden värnar om. I den här publikationen berättar vi om den planering och de…
Vid Sörnäs strand planeras förnyelser. © Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy © Kari Ylitalo/Helsinki Partners

Planerings- och planläggningsöversikt 2021

Publicerad 1.1.2021

Framtidens Helsingfors kommer att vara en mer tätbebyggd stad med särpräglade stadsdelar och värdefull natur, som staden värnar om. I den här publikationen berättar vi om aktuella planerings- och planläggningsprojekt…
En riktgivande illustration av den planerade Puhosparken i Östra centrum.