Tag: Stadsmiljösektor

18 resultat

Planerings- och planläggningsöversikt 2023

Publicerad 30.6.2023

Planläggning är planering av markanvändning, som bestämmer hur bostäder, tjänster, arbetsplatser, transport, natur och rekreationsområden ska samordnas i Helsingfors. Planläggningsöversikten innehåller information om betydande planeringsprojekt, som är aktuella nu eller…
Illustrationsbild av den förnyade Stoaplatsen och nya byggnader. Människor som går på platsen på kvällen.

Cyklingsöversikt 2021

Publicerad 26.1.2023

Cyklingsöversikt 2021 är den fjärde publikationen som presenterar utvecklingen av cykeltrafiken, stadsbornas åsikter, cykeltrafikprojekt och cykeltjänster i Helsingfors. Den första cyklingsöversiktenpublicerades 2015. Cyklingsöversikt 2021 (pdf)
En fader och ett barn på husets innergård ska gå och cykla.

Helsingfors stads årsberättelse 2021

Publicerad 22.6.2022

Helsingfors stads årsberättelse samlar Helsingfors för 2021. Årsberättelsen innehåller borgmästarens översikt och kanslichefens översikt. Dessutom går årsberättelsen igenom händelser inom stadskansliet och fyra sektorer. Nyckelinformation om personal, stadens bokslut och…
Årsberättelse 2021.

Planerings- och planläggningsöversikt 2022

Publicerad 1.1.2022

Framtidens Helsingfors kommer att vara en mer tätbebyggd stad med särpräglade stadsdelar och värdefull natur, som staden värnar om. I den här publikationen berättar vi om den planering och de…
Vid Sörnäs strand planeras förnyelser. © Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy © Kari Ylitalo/Helsinki Partners

Planerings- och planläggningsöversikt 2021

Publicerad 1.1.2021

Framtidens Helsingfors kommer att vara en mer tätbebyggd stad med särpräglade stadsdelar och värdefull natur, som staden värnar om. I den här publikationen berättar vi om aktuella planerings- och planläggningsprojekt…
En riktgivande illustration av den planerade Puhosparken i Östra centrum.

Namnen i staden

Publicerad 1.1.2019

Namnplanering är en del av stadsplaneringen. Namnen planeras i samband med detaljplaneringen. I broschyren berättas det om principerna för namnsättning av stadens nya områden och gator. Kaupungin nimet - Namnen…
Katukyltti Liisankadulla.