Tag: Sektorer

1 resultat

Välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna

Publicerad 15.2.2023

Helsingfors stads servicestrategi för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2023–2025 Den nya social-, hälsovårdsoch räddningssektorn samlar social- och hälsovården samt räddningsväsendet under samma tak i Helsingfors från och med ingången av…