Tag: Asuminen

32 tulosta

Poikkari 2/2024 Myllypuron seniorikeskuksen lehti

Julkaistu 20.6.2024

2/2024 Myllypuron seniorikeskuksen lehti Myllypuron seniorikeskuksen Poikkari-lehti on uudistunut. Poikkari-lehti on ollut yli 30 vuoden ajan tärkeä, yhteinen kertomus talomme toiminasta ja ihmisistä. Lehdessä on kerrottu menneistä tapahtumista, haastateltu potilaita…
""

Sosiaalinen raportti: Tilapäinen asuminen 23–24

Julkaistu 7.5.2024

Tilapäisen asumisen työryhmän raportti esittelee tilapäisen asumisen tilastoja Helsingissä aikaväliltä 10/2023–2/2024. Raportissa nostetaan esiin myös huomiota vaativia akuutin asunnottomuuden ja tilapäisen asumisen ilmiöitä, kuten maahanmuuttajataustaisten ja lapsiperheiden erityiset tilanteet sekä…
""

Asunto | Bostad | Housing 2012–2022

Julkaistu 22.11.2023

Helsingin kaupunkiympäristön asuntotuotantopalvelun tehtävänä on vastata kaupungin oman kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennuttamisesta kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Asuntotuotantopalvelu, joka tunnetaan myös lyhenteellä Att, on kuulunut vuoden 2017 toimialauudistuksesta lähtien kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja…
Ilmakuva uudesta asuinalueesta, kuvassa näkyy talojen kattoja.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2023

Julkaistu 30.6.2023

Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jossa ratkaistaan, miten asutus, palvelut, työpaikat, liikenne, luonto ja virkistysalueet sovitetaan Helsingissä yhteen. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus sisältää koosteen merkittävimmistä kaavahankkeista, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa ajankohtaisia…
Havainnekuva uudistetusta Stoan aukiosta Itäkeskuksessa. Kuvassa näkyy taloja ja ihmisiä viettämässä aikaa ulkona.

Pysyväisohje: Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä tuetusta ja yhteisöllisestä asumisesta perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 13.3.2023

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä tuetusta ja yhteisöllisestäasumisesta perittävät asiakasmaksut, voimassa 20.5.2024–19.5.2033. Asiasanat: asiakasmaksut, kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, asumispalvelut, tuettuasuminen, yhteisöllinen asuminen Ohjeita koskevat yleiset…
Pysyväisohjeen kansi

Pysyväisohje: Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 13.3.2023

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut PYSY 053, voimassa 20.5.2024–19.5.2033. Asiasanat:asiakasmaksut, pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, pitkäaikainen laitoshoito, pitkäaikainen perhehoito Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää…
Pysyväisohjeen kansi

Myllypuron maisema- ja kaupunkikuvaselvitys

Julkaistu 1.11.2022

Myllypuroon on rakennettu ja parhaillaan on rakenteilla useita tonttikohtaisia täydennysrakentamishankkeita. Lisäksi alueella on vireillä tai tulossa vireille useita asemakaavan muutoksia, jotka perustuvat yleiskaava 2016:aan ja aiemmin laadittuihin Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteisiin…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022

Julkaistu 25.10.2022

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä tarkastellaantie- ja raideliikenteestä aiheutuvaa ympäristömelua Helsingin alueella. Tarkastelu perustuu laskennalliseen melumallinnukseen, jonka avulla laadittiin meluvyöhykekartat ja laskettiin melulle altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä. Meluselvitys kuvaa…
Maatie, jossa on vilkasta autoliikennettä, kuvattuna ilta-aikaan.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022

Julkaistu 1.1.2022

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupunginosien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta luontoaan. Tässä julkaisussa kerromme kaupunkiympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja kaavahankkeista, jotka ovat ajankohtaisia vuonna 2022. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus…
Renewals planned for Sörnäistenranta. © Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Helsingin asuntopolitiikka - Historiallinen katsaus ja nykytilanne

Julkaistu 20.10.2021

Mika Ronkainen & Elina Eskelä: Helsingin asuntopolitiikka - Historiallinen katsaus ja nykytilanne Näytä PDF-tiedosto Kuvaus helsinkiläisestä asuntopolitiikasta 1940-luvulta tähän päivään. Se kertoo voimakkaasti kasvavan kaupungin matkan läpi erilaisten yhteiskunnallisten, myös…
Uusia asuntoja, etualalla vihreää nurmikkoa.

Helsingin häiriövaloselvitys

Julkaistu 1.9.2021

Pimeänä vuodenaikana valaistuksen laadulla on suuri merkitys. Kaupunkilaisten elämisen rytmi on muuttunut, painottuen aiempaa enemmän yöaikaan. Kaupunki elää ja toimii kellon ympäri, 24/7. Hyvällä valaistuksella varmistetaan viihtyisyys, turvallisuus sekä turvallisuuden…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Sosiaalinen raportti: Tilapäinen asuminen Helsingissä 2020

Julkaistu 23.3.2021

Tilapäisasumisen tiimissä koottiin tilastoja vuoden 2020 aikana tilapäiseen asumiseen tulleista hakemuksista (n=911). Näiden tilastojen pohjalta raportissa kartoitetaan muun muassa hakijoiden ikä- ja sukupuolijakaumaa, perhemuotoja, lasten lukumäärää, hakemusten alueellisia eroja, tilapäisen…
Sosiaalisen raportin kansi.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma

Julkaistu 3.2.2021

Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). AM-ohjelma 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2020. Yhtenä painopisteenä on kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja uudistaminen siten, että…
Kerrostaloja Kuninkaantammessa 2020