Tag: Asuminen

30 tulosta

Asunto | Bostad | Housing 2012–2022

Julkaistu 22.11.2023

Helsingin kaupunkiympäristön asuntotuotantopalvelun tehtävänä on vastata kaupungin oman kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennuttamisesta kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Asuntotuotantopalvelu, joka tunnetaan myös lyhenteellä Att, on kuulunut vuoden 2017 toimialauudistuksesta lähtien kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja…
Ilmakuva uudesta asuinalueesta, kuvassa näkyy talojen kattoja.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2023

Julkaistu 30.6.2023

Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jossa ratkaistaan, miten asutus, palvelut, työpaikat, liikenne, luonto ja virkistysalueet sovitetaan Helsingissä yhteen. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus sisältää koosteen merkittävimmistä kaavahankkeista, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa ajankohtaisia…
Havainnekuva uudistetusta Stoan aukiosta Itäkeskuksessa. Kuvassa näkyy taloja ja ihmisiä viettämässä aikaa ulkona.

Pysyväisohje: Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä yhteisöllisestä asumisesta perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 13.3.2023

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä yhteisöllisestä asumisesta perittävät asiakasmaksut, voimassa 13.3.2023–12.3.2032. Asiasanat: asiakasmaksut, kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, asumispalvelut,tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut…
Pysyväisohjeen kansi

Pysyväisohje: Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 13.3.2023

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut PYSY 053, voimassa 13.3.2023–12.2.2032. Asiasanat:asiakasmaksut, pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, pitkäaikainen laitoshoito, pitkäaikainen perhehoito Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää…
Pysyväisohjeen kansi

Myllypuron maisema- ja kaupunkikuvaselvitys

Julkaistu 1.11.2022

Myllypuroon on rakennettu ja parhaillaan on rakenteilla useita tonttikohtaisia täydennysrakentamishankkeita. Lisäksi alueella on vireillä tai tulossa vireille useita asemakaavan muutoksia, jotka perustuvat yleiskaava 2016:aan ja aiemmin laadittuihin Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteisiin…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022

Julkaistu 25.10.2022

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä tarkastellaantie- ja raideliikenteestä aiheutuvaa ympäristömelua Helsingin alueella. Tarkastelu perustuu laskennalliseen melumallinnukseen, jonka avulla laadittiin meluvyöhykekartat ja laskettiin melulle altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä. Meluselvitys kuvaa…
Maatie, jossa on vilkasta autoliikennettä, kuvattuna ilta-aikaan.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022

Julkaistu 1.1.2022

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupunginosien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta luontoaan. Tässä julkaisussa kerromme kaupunkiympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja kaavahankkeista, jotka ovat ajankohtaisia vuonna 2022. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus…
Renewals planned for Sörnäistenranta. © Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Helsingin asuntopolitiikka - Historiallinen katsaus ja nykytilanne

Julkaistu 20.10.2021

Mika Ronkainen & Elina Eskelä: Helsingin asuntopolitiikka - Historiallinen katsaus ja nykytilanne Näytä PDF-tiedosto Kuvaus helsinkiläisestä asuntopolitiikasta 1940-luvulta tähän päivään. Se kertoo voimakkaasti kasvavan kaupungin matkan läpi erilaisten yhteiskunnallisten, myös…
Uusia asuntoja, etualalla vihreää nurmikkoa.

Helsingin häiriövaloselvitys

Julkaistu 1.9.2021

Pimeänä vuodenaikana valaistuksen laadulla on suuri merkitys. Kaupunkilaisten elämisen rytmi on muuttunut, painottuen aiempaa enemmän yöaikaan. Kaupunki elää ja toimii kellon ympäri, 24/7. Hyvällä valaistuksella varmistetaan viihtyisyys, turvallisuus sekä turvallisuuden…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Sosiaalinen raportti: Tilapäinen asuminen Helsingissä 2020

Julkaistu 23.3.2021

Tilapäisasumisen tiimissä koottiin tilastoja vuoden 2020 aikana tilapäiseen asumiseen tulleista hakemuksista (n=911). Näiden tilastojen pohjalta raportissa kartoitetaan muun muassa hakijoiden ikä- ja sukupuolijakaumaa, perhemuotoja, lasten lukumäärää, hakemusten alueellisia eroja, tilapäisen…
Sosiaalisen raportin kansi.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma

Julkaistu 3.2.2021

Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). AM-ohjelma 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2020. Yhtenä painopisteenä on kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja uudistaminen siten, että…
Kerrostaloja Kuninkaantammessa 2020

Peruskorjaushankkeen energiaoptimointi ja elinkaaren hiilijalanjälkilaskenta

Julkaistu 1.1.2021

Selvityksessä on esitetty energiaoptimoinnin tulokset asuinkerrostaloille. Selvityksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde Kontulankaari 11. Kohde koostuu kolmesta asuinrakennuksesta, jotka ovat 8-kerroksisia ja valmistuneet vuonna 1969−1970.Kohteessa on asuntoja…
Kuva kerrostalon seinästä, jossa on seinämaalaus. Maalauksessa on tyttö joka valmistautuu uimahyppyyn.

Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskentapäivitys

Julkaistu 1.1.2021

Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskennan tietopohja (paikkatietodata) on päivitetty. Päivitettyä tietoa käytetään yleiskaavan kaavatalouslaskennassa yleiskaavan toteuttamisohjelman valtuustokausittain tehtävän päivityksen pohjapaikkatietona. Tarkasteluajankohta ulottuu 2030-luvulta eteenpäin näkymän ollen vahvasti tulevaisuuden investoinneissa. Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskentapäivitys…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi