Tag: Asuminen

9 tulosta

Pysyväisohje: Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 22.2.2022

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista sekä pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut, voimassa 14.3.2022–13.3.2032. Asiasanat: asiakasmaksut, kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, asumispalvelut,tuettu asuminen, palveluasuminen Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi…
Pysyväisohjeen kansi

Pysyväisohje: Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut

Julkaistu 22.2.2022

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, laitoshoidosta ja perhehoidosta perittävät asiakasmaksut PYSY 053, voimassa 14.3.2022–13.3.2032. Asiasanat:asiakasmaksut, pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen laitoshoito, pitkäaikainen perhehoito Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää…
Pysyväisohjeen kansi

Helsingin asuntopolitiikka - Historiallinen katsaus ja nykytilanne

Julkaistu 20.10.2021

Mika Ronkainen & Elina Eskelä: Helsingin asuntopolitiikka - Historiallinen katsaus ja nykytilanne Näytä PDF-tiedosto Kuvaus helsinkiläisestä asuntopolitiikasta 1940-luvulta tähän päivään. Se kertoo voimakkaasti kasvavan kaupungin matkan läpi erilaisten yhteiskunnallisten, myös…
Uusia asuntoja, etualalla vihreää nurmikkoa.

Sosiaalinen raportti: Tilapäinen asuminen Helsingissä 2020

Julkaistu 23.3.2021

Tilapäisasumisen tiimissä koottiin tilastoja vuoden 2020 aikana tilapäiseen asumiseen tulleista hakemuksista (n=911). Näiden tilastojen pohjalta raportissa kartoitetaan muun muassa hakijoiden ikä- ja sukupuolijakaumaa, perhemuotoja, lasten lukumäärää, hakemusten alueellisia eroja, tilapäisen…
Sosiaalisen raportin kansi.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma

Julkaistu 3.2.2021

Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). AM-ohjelma 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2020. Yhtenä painopisteenä on kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja uudistaminen siten, että…
Kerrostaloja Kuninkaantammessa 2020

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2021

Julkaistu 1.1.2021

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupunginosien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta luontoaan. Tässä julkaisussa kerromme kaupunkiympäristöön liittyvistä ajankohtaisista suunnittelu- ja kaavahankkeista sekä isoimmista rakennushankkeista, jotka kaupunki aloittaa vuonna…
Suuntaa antava havainnekuva Itäkeskukseen kaavaillusta Puhoksen puistosta. © Arkkitehtitoimisto K2S ja Playa Arkkitehdit

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Julkaistu 1.6.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen mukaisella tavalla. Lautakunta pui seuraavia teemoja…
Julkaisun kansilehti