Tag: Liikenne

66 tulosta

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040

Julkaistu 23.5.2024

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040 (PDF) Helsingin ympäristösuojelun tavoitteet 2040 on kaupungin ympäristönsuojelutyötä ohjaava asia­kirja. Se täsmentää kaupunkistrategian 2021–2025 ympäristönsuojelu­asioita koskevia tavoitteita ja asettaa tavoitteet niille ympäristönsuojelun osa-alueille, joita strategia…
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteiden 2040 kansikuva. Kuvassa Mustikkamaa ja rakentuva Kalasatama.

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2023

Julkaistu 27.3.2024

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2023 -tutkimus selvittää helsinkiläisten tekemien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakaumaa, matkojen määrää ja tarkoitusta. Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin syys-lokakuussa 2023 ja otos edustaa 7–79-vuotiaita helsinkiläisiä. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2023 (pdf)
Julkaisusarjan kansipohja ilman kansikuvaa

Liikenteen kehitys Helsingissä 2022

Julkaistu 7.3.2024

Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien jaautoliikenteen määriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista. Koronaepidemian aikana muuttuneet liikkumistarpeet ja -tottumukset näkyivät edelleen Helsingin syksyn 2022…
Näkymä Etu-Töölöstä. Punatiilisiä kerrostaloja ja etualalla pyöräilijä.

Selvitys liikenteen päästöihin vaikuttavista ympäristövyöhykkeistä

Julkaistu 29.2.2024

Euroopassa useissa kaupungeissa liikennettä rajoitetaan ympäristövyöhykkeillä, joiden tavoitteenaon hillitä eniten saastuttavien autojen käyttöä. Ympäristövyöhykkeiden tavoitteena on ollutilmanlaadun parantaminen. Tässä työssä on tutkittu nollapäästövyöhykettä Helsingissä erityisesti päästövähenemän suuruusluokan ymmärtämiseksi. Selvitys liikenteen…
Kuvassa tieliikennettä ja suojatie.

Toukolan, Kumpulan ja Vanhankaupungin alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 15.2.2024

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Toukolan, Kumpulan ja Vanhankaupungin kaupunginosiin. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Toukolan, Kumpulan ja Vanhankaupungin alueellinen…
Näkymä Hämeentieltä Hermannin suuntaan.

Pikku Huopalahden läpiajotutkimus

Julkaistu 25.1.2024

Pikku Huopalahden alueella tehdyn läpiajotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pikku Huopalahden läpiajaneiden moottoriajoneuvojen määrät aamun sekä illan huipputunneilta. Läpiajotutkimus toteutettiin kuvaamalla alueelle saapuneet sekä alueelta poistuneet ajoneuvot, joista poimittiin rekisterikilvet sekä…
Ilmakuva Pikku Huopalahdesta.

Hämeentien ennen–jälkeen-tutkimus

Julkaistu 15.1.2024

Tutkimuksessa tarkastellaan Hämeentien joukkoliikennekaduksi muuttamisen vaikutuksia ennen jajälkeen vuosina 2019–2021 toteutetun katuremontin. Tutkimuksessa on tarkasteltu Hämeentienliikenteellisiä olosuhteita, katuympäristön viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta. Hämeentien ennen–jälkeen-tutkimus (pdf)
Näkymä Hämeentieltä Hakaniemen suuntaan, etualalla pyöräilijä pyöräkaistalla.

Vehreät meluseinäkkeet -innovaatiokokeilu

Julkaistu 21.12.2023

Helsinki haki vuodenvaihteessa 2022–2023 avoimella tarjouskilpailulla kokeiltavaksi uudenlaisia,väliaikaisia liikennemelua torjuvia viherseinäkkeitä kesäksi 2023. Tavoitteena oli löytääinnovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla tiiviiseen kaupunkiympäristöön voidaan luoda hiljaisempia javiihtyisämpiä vihertaskuja, jotka voisivat tuottaa hyötyjä…
Kaksi naista istuu keskustelemassa meluseinäkkeen edessä penkillä, taustalla raitiovaunu.

Vuosaaren alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 21.12.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Vuosaaren kaupunginosaan.Aluerajaukseen sisältyvät Keski-Vuosaari, Rastila, osa Meri-Rastilaa, osa Kallahtea ja Aurinkolahti.Selvitys on laadittu vuonna 2023. Alueellisissa liikenneturvallisuusselvityksissä tutkitaan määrämuotoisen mallipohjan perusteella liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat…
Kevyen liikenteen väylä Vuosaaressa, etualalla liikennemerkki ja taaempana bussipysäkki.

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2020–2022

Julkaistu 21.12.2023

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2020–2022 on julkaisu, jossa käsitellään Helsingissä tapahtuneita tieliikenneonnettomuuksia viimeisimpien vuosien ajalta, muutoksia pitkällä aikavälillä ja erojamuuhun Suomeen. Edellinen raportti on julkaistu vuonna 2021, jolloin käsiteltiin vuosien 2017–2019 onnettomuuksia…
Näkymä Pitkältäsillalta Kallion suuntaan, Siltasaarenkadun liikennettä.

Kohti hiilinegatiivista kaupunkia. Yhteenveto asiantuntijakyselystä

Julkaistu 18.12.2023

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Hiilinegatiivisuuden mahdollistavien konkreettisten ratkaisuiden tunnistamiseksi Helsingin kaupunki järjesti toukokuussa 2023 Hiilinegatiivinen Helsinki -asiantuntijakyselyn. Kyselyn tavoitteena oli…
Näkymä Katajanokalta Pohjoisrantaan. Etualalla aitaan nojaava polkupyörä, taustalla veneitä ja rakennuksia.

Roihuvuoren ja Tammisalon alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 22.11.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Roihuvuoren ja Tammisalonkaupunginosaan. Selvitys on laadittu vuosina 2022–2023. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Lähtötietoina on…
Autoliikennettä Roihuvuoressa, taustalla vesitorni.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2023

Julkaistu 30.6.2023

Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jossa ratkaistaan, miten asutus, palvelut, työpaikat, liikenne, luonto ja virkistysalueet sovitetaan Helsingissä yhteen. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus sisältää koosteen merkittävimmistä kaavahankkeista, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa ajankohtaisia…
Havainnekuva uudistetusta Stoan aukiosta Itäkeskuksessa. Kuvassa näkyy taloja ja ihmisiä viettämässä aikaa ulkona.

Konalan alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 30.5.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Konalan kaupunginosaan. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Lähtötietoina on käytetty poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia, raitiovaunuonnettomuuksia…
Tieliikennettä Konalassa

Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin katuverkolla

Julkaistu 23.5.2023

Helsingin Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2018 yleissuunnitelman katuverkolleasennettavista automaattivalvontapisteistä. Ensimmäiset automaattivalvontapisteet otettiin käyttöön helmikuussa 2021. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida automaattisen liikennevalvonnan nopeus- ja liikenneturvallisuusvaikutuksia Helsingin katuverkolla. Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin…
Mäkelänkadun liikennettä.

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2022

Julkaistu 28.2.2023

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäistenmatkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten Helsingin sisäisiä matkojayhden vuorokauden aikana klo 04:00–3:59 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, mitenhelsinkiläiset liikkuvat jalan…
Julkaisusarjan kansipohja ilman kansikuvaa.