Tag: Liikenne

53 tulosta

Roihuvuoren ja Tammisalon alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 22.11.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Roihuvuoren ja Tammisalonkaupunginosaan. Selvitys on laadittu vuosina 2022–2023. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Lähtötietoina on…
Autoliikennettä Roihuvuoressa, taustalla vesitorni.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2023

Julkaistu 30.6.2023

Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jossa ratkaistaan, miten asutus, palvelut, työpaikat, liikenne, luonto ja virkistysalueet sovitetaan Helsingissä yhteen. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus sisältää koosteen merkittävimmistä kaavahankkeista, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa ajankohtaisia…
Havainnekuva uudistetusta Stoan aukiosta Itäkeskuksessa. Kuvassa näkyy taloja ja ihmisiä viettämässä aikaa ulkona.

Konalan alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 30.5.2023

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Konalan kaupunginosaan. Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen rauhoittamisen tilanne. Lähtötietoina on käytetty poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia, raitiovaunuonnettomuuksia…
Tieliikennettä Konalassa

Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin katuverkolla

Julkaistu 23.5.2023

Helsingin Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2018 yleissuunnitelman katuverkolleasennettavista automaattivalvontapisteistä. Ensimmäiset automaattivalvontapisteet otettiin käyttöön helmikuussa 2021. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida automaattisen liikennevalvonnan nopeus- ja liikenneturvallisuusvaikutuksia Helsingin katuverkolla. Automaattisen liikennevalvonnan nopeusvaikutukset Helsingin…
Mäkelänkadun liikennettä.

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2022

Julkaistu 28.2.2023

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäistenmatkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten Helsingin sisäisiä matkojayhden vuorokauden aikana klo 04:00–3:59 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, mitenhelsinkiläiset liikkuvat jalan…
Julkaisusarjan kansipohja ilman kansikuvaa.

Pyöräilybarometri 2022

Julkaistu 28.2.2023

Barometrin tarkoituksena on mitata pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyn laatua Helsingissä sekä saadataustatietoa pyörällä liikkuvista helsinkiläisistä. Tutkimus on osa laajempaa pyöräilyn seurannankokonaisuutta. Nyt toteutettu pyöräilybarometri on jatkoa vuosina 2014, 2016, 2018 ja…
Talvipyöräilijä Senaatintorin kulmalla.

Liikennebarometri 2022

Julkaistu 28.2.2023

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Helsingin asukkaat sekä yrityselämän edustajat arvioivat kaupungin liikennejärjestelmää ja sen keskeisiä osia. Tutkimus antaa käsityksen siitä, mitenvastaajat arvioivat kaupungin liikenneolosuhteita. Osa tutkimuksen kysymyksistä vaihtelee tutkimuskerroittain…
Ilmakuva Dianapuistosta Erottajalta.

Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023

Julkaistu 10.11.2022

Tässä julkaisussa esitellään Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen linjauksiin. Helsingin hallitusohjelmatavoitteet koostuvat neljästä pääteemasta ja niiden alle sijoittuvista 22 tavoitteesta. Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023 (pdf)
Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023 -julkaisun kansi.

Raideliikenteen verkostoselvitys 3

Julkaistu 26.10.2022

Helsingin yleiskaavassa korostetaan hyvän kaupunkielämän ja -ympäristön merkitystä. Kaavantavoitteena ovat kestävät liikkumismuodot ja lähipalvelut sekä toimivat yhteydet keskustojen välillä, samoin kuin Helsingin erityispiirteiden säilyttäminen. Kattavan kaupunkimaisen joukkoliikenteen ansiosta myös henkilöautoa…
Kuvassa pikaratikka.

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022

Julkaistu 25.10.2022

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä tarkastellaantie- ja raideliikenteestä aiheutuvaa ympäristömelua Helsingin alueella. Tarkastelu perustuu laskennalliseen melumallinnukseen, jonka avulla laadittiin meluvyöhykekartat ja laskettiin melulle altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä. Meluselvitys kuvaa…
Maatie, jossa on vilkasta autoliikennettä, kuvattuna ilta-aikaan.

Kruununhaan alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 1.3.2022

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Kruununhaan kaupunginosaan. Alueellisissa liikenneturvallisuusselvityksissä tutkitaan määrämuotoisen mallipohjan perusteella liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat ja kartoitetaan kehittämistarpeet alueittain. Kun kehittämistarpeet on löydetty, suunnitellaan tärkeimpiin kohteisiin toimenpide-ehdotukset. Selvityksessä…
Katunäkymä Kruununhaasta, taustalla näkyy risteilyalus.

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022–2026

Julkaistu 1.3.2022

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmalla tavoitellaan Helsingin liikenneturvallisuuden paranemista ohjelmoimalla liikenneturvallisuushankkeita tuleville vuosille suunnitelmallisella ja perustellulla tavalla. Ohjelman pitkän tähtäimen visiona vuoteen 2050 on, että Helsingin liikennejärjestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen…
Jalankulkijoita ja raitiovaunuja Helsingin Simonkadulla

Sorakatujen rakentamisen priorisointijärjestys

Julkaistu 1.1.2022

Helsingin kaupungin alueella on noin 200 rakentamatonta pääsääntöisesti sorapäällysteistäkatua. Kaupungin suunnitelmissa on ollut rakentaa ja päällystää kaupungin kaikki kadut.Sorakatujen rakentamisessa pyrittiin vuosituhannen alkupuolella siihen, että Östersundominaluetta lukuun ottamatta sorakadut on…
Hiekkatie pientaloalueella.

Liikenteen kehitys Helsingissä 2021

Julkaistu 1.1.2022

Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien jaautoliikenteen määriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista. Liikennetutkimustietoja käytetään liikenteen jamaankäytön suunnittelun sekä päätöksenteon tukena. Liikennetutkimuksilla pyritään vastaamaan…
Kuvassa etualalla autoja, taaempana kävelijöitä Kauppatorilla sekä Uspenskin katedraali.

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2021

Julkaistu 1.1.2022

Helsinkiläisten liikkumistottumukset -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää helsinkiläisten tekemien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakauma, matkojen määrä ja tarkoitus. Koronaepidemialla ja siihen liittyvillä rajoituksilla ja suosituksilla on todennäköisesti ollut edelleen vaikutusta ihmisten liikkumiseen…
Kannessa julkaisun otsikko ilman kansikuvaa

Helsingin kävelyn edistämisohjelma

Julkaistu 1.1.2022

Kävelyn edistämisohjelma perustuu Helsingin yleiskaavaan 2016. Ohjelma on valmisteltu erityisesti maankäytön ja liikennesuunnittelun tarpeisiin. Tarkoituksena on selkiyttää suunnittelun lähtökohtia, joilla tuetaan elävän ja houkuttelevan kaupunkiympäristön kehittymistä. Kävelyn merkitys Helsingin elävöittämisessä…
Näkymä Keskuskadulta, jolla on paljon ihmisiä kävelemässä.

Kaupunkistrategia 2021-2025: Kasvun paikka

Julkaistu 16.11.2021

Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2021—2025 on nimeltään Kasvun paikka. Kaupunkistrategian johtava ajatus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Helsinki on hyvä paikka kasvaa lapsesta aikuiseksi, kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä…