Tag: Liikenne

43 tulosta

Raideliikenteen verkostoselvitys 3

Julkaistu 26.10.2022

Helsingin yleiskaavassa korostetaan hyvän kaupunkielämän ja -ympäristön merkitystä. Kaavantavoitteena ovat kestävät liikkumismuodot ja lähipalvelut sekä toimivat yhteydet keskustojen välillä, samoin kuin Helsingin erityispiirteiden säilyttäminen. Kattavan kaupunkimaisen joukkoliikenteen ansiosta myös henkilöautoa…
Kuvassa pikaratikka.

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022

Julkaistu 25.10.2022

Helsingin kaupungin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä tarkastellaantie- ja raideliikenteestä aiheutuvaa ympäristömelua Helsingin alueella. Tarkastelu perustuu laskennalliseen melumallinnukseen, jonka avulla laadittiin meluvyöhykekartat ja laskettiin melulle altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä. Meluselvitys kuvaa…
Maatie, jossa on vilkasta autoliikennettä, kuvattuna ilta-aikaan.

Kruununhaan alueellinen liikenneturvallisuusselvitys

Julkaistu 1.3.2022

Tässä raportissa on laadittu alueellinen liikenneturvallisuusselvitys Kruununhaan kaupunginosaan. Alueellisissa liikenneturvallisuusselvityksissä tutkitaan määrämuotoisen mallipohjan perusteella liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat ja kartoitetaan kehittämistarpeet alueittain. Kun kehittämistarpeet on löydetty, suunnitellaan tärkeimpiin kohteisiin toimenpide-ehdotukset. Selvityksessä…
Katunäkymä Kruununhaasta, taustalla näkyy risteilyalus.

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022–2026

Julkaistu 1.3.2022

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmalla tavoitellaan Helsingin liikenneturvallisuuden paranemista ohjelmoimalla liikenneturvallisuushankkeita tuleville vuosille suunnitelmallisella ja perustellulla tavalla. Ohjelman pitkän tähtäimen visiona vuoteen 2050 on, että Helsingin liikennejärjestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen…
Jalankulkijoita ja raitiovaunuja Helsingin Simonkadulla

Sorakatujen rakentamisen priorisointijärjestys

Julkaistu 1.1.2022

Helsingin kaupungin alueella on noin 200 rakentamatonta pääsääntöisesti sorapäällysteistäkatua. Kaupungin suunnitelmissa on ollut rakentaa ja päällystää kaupungin kaikki kadut.Sorakatujen rakentamisessa pyrittiin vuosituhannen alkupuolella siihen, että Östersundominaluetta lukuun ottamatta sorakadut on…
Hiekkatie pientaloalueella.

Liikenteen kehitys Helsingissä 2021

Julkaistu 1.1.2022

Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien jaautoliikenteen määriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista. Liikennetutkimustietoja käytetään liikenteen jamaankäytön suunnittelun sekä päätöksenteon tukena. Liikennetutkimuksilla pyritään vastaamaan…
Kuvassa etualalla autoja, taaempana kävelijöitä Kauppatorilla sekä Uspenskin katedraali.

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2021

Julkaistu 1.1.2022

Helsinkiläisten liikkumistottumukset -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää helsinkiläisten tekemien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakauma, matkojen määrä ja tarkoitus. Koronaepidemialla ja siihen liittyvillä rajoituksilla ja suosituksilla on todennäköisesti ollut edelleen vaikutusta ihmisten liikkumiseen…
Kannessa julkaisun otsikko ilman kansikuvaa

Helsingin kävelyn edistämisohjelma

Julkaistu 1.1.2022

Kävelyn edistämisohjelma perustuu Helsingin yleiskaavaan 2016. Ohjelma on valmisteltu erityisesti maankäytön ja liikennesuunnittelun tarpeisiin. Tarkoituksena on selkiyttää suunnittelun lähtökohtia, joilla tuetaan elävän ja houkuttelevan kaupunkiympäristön kehittymistä. Kävelyn merkitys Helsingin elävöittämisessä…
Näkymä Keskuskadulta, jolla on paljon ihmisiä kävelemässä.

Kaupunkistrategia 2021-2025: Kasvun paikka

Julkaistu 16.11.2021

Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2021—2025 on nimeltään Kasvun paikka. Kaupunkistrategian johtava ajatus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Helsinki on hyvä paikka kasvaa lapsesta aikuiseksi, kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä…

Maailman toimivin kaupunki -strategian yhteenveto

Julkaistu 1.6.2021

Kaupunkistrategian yhteenvetoon on koottu keskeiset onnistumiset, kehityskohteet ja opit strategiakaudelta 2017 – 2021 perustuen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden ja mittareiden toteumiin. Yhteenveto pohjautuu kaupunginvaltuustolle 4.-5.2.2021 seminaariin valmisteltuun arviointiin.
Keskustakirjasto Oodi ilmasta kuvattuna.

Liikenteen kehitys Helsingissä 2020

Julkaistu 1.5.2021

Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien jaautoliikenteen määriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista. Liikennetutkimustietoja käytetään liikenteen jamaankäytön suunnittelun sekä päätöksenteon tukena. Avaa pdf
Junia junaradalla, taustalla Säästöpankinranta

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2017–2019

Julkaistu 1.5.2021

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2017–2019 on julkaisu, jossa käsitellään Helsingissä tapahtuneita tieliikenneonnettomuuksia viimeisimpien vuosien ajalta, muutoksia pitkällä aikavälillä ja eroja muuhun Suomeen. Onnettomuuksien tilastointi ja liikenneturvallisuustilanteen seuranta Helsingin kaupungilla perustuu poliisiasiain tietojärjestelmän…
Liikennettä Sörnäisten rantatiellä.

Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma ja toteutusohjelma 2021–2025

Julkaistu 2.2.2021

Pyöräpysäköinnin yleis- ja toteutussuunnitelma 2020−2025 on tehty ohjaamaan ja kehittämään pyöräpysäköinnin suuntaa kohti kaupungin tavoitteiden mukaista pyöräliikenteen kasvua. Työssä on raportoitu pyöräpysäköinnin kehittämisen toimet Helsingissä aikaisempina vuosina, pyöräliikenteen nykyiset kasvutavoitteet…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Selvitys vähäpäästöisten ajoneuvojen kannustinten kehittämisestä Helsingissä

Julkaistu 1.2.2021

Helsingin kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ja lähipäästöjen vähentämiselle. Tässä raportissa selvitettiin, millä toimenpiteillä kaupunki voi edistää vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa ja käyttöä kaupungin alueella. Selvityksessä kannustimia tunnistettiin kaupunkilaiskyselyn, kansainvälisen…
Teollisuuskadulla OP:n konttorin edustalla on katukirpputori ja paljon ihmisiä. Autotiellä on lisäksi autoja jonossa.

Pyöräväylien priorisointi- ja toteuttamisohjelma

Julkaistu 1.1.2021

Helsingin Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020–2025 ylätavoite on, että Helsinki on kaikenikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Pyöräliikenteen kulkutapaosuuden tavoite on vähintään 20 % vuoteen 2035 mennessä. Asetettu tavoite on myös päästövähennyspotentiaalin edellytyksenä Hiilineutraali…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Raitioteiden pysäkkien ja jalankulkijaylitysten kehittämistoimenpiteet

Julkaistu 1.1.2021

Tämä toimenpideohjelma on osa vuonna 2018 hyväksytyn raitioliikenteen kehittämisohjelman toimeenpanoa. Kehittämisohjelman tavoitteina on kantakaupungin raitioliikenteen nopeuden, sujuvuuden, luotettavuuden ja häiriöttömyyden parantaminen. Tämä tuottaa hyötyjä matkustajille, lisää raitioliikenteen järjestämisen kustannustehokkuutta ja…
Suojatie ja liikennemerkkejä.

Hämeentien CO2 -päästölaskenta ja ilmastoviisaat tarkastelut

Julkaistu 1.1.2021

Raportti on laadittu osana CANEMURE-hanketta, jonka tavoitteena on edistää vähähiilisiä hankintoja sekä näin tukea Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman käytännön toteuttamista. Työssä tarkasteltiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalia Helsingin Hämeentien katusaneeraushankkeessa. Rakennetulla ympäristöllä on merkittävä…
Havainnekuvassa vilkasliikenteinen katu, jonka varrella on kerrostaloja.

Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskentapäivitys

Julkaistu 1.1.2021

Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskennan tietopohja (paikkatietodata) on päivitetty. Päivitettyä tietoa käytetään yleiskaavan kaavatalouslaskennassa yleiskaavan toteuttamisohjelman valtuustokausittain tehtävän päivityksen pohjapaikkatietona. Tarkasteluajankohta ulottuu 2030-luvulta eteenpäin näkymän ollen vahvasti tulevaisuuden investoinneissa. Näytä PDF-tiedosto
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi