Tag: Trafik

6 resultat

Planerings- och planläggningsöversikt 2023

Publicerad 30.6.2023

Planläggning är planering av markanvändning, som bestämmer hur bostäder, tjänster, arbetsplatser, transport, natur och rekreationsområden ska samordnas i Helsingfors. Planläggningsöversikten innehåller information om betydande planeringsprojekt, som är aktuella nu eller…
Illustrationsbild av den förnyade Stoaplatsen och nya byggnader. Människor som går på platsen på kvällen.

Cyklingsöversikt 2021

Publicerad 26.1.2023

Cyklingsöversikt 2021 är den fjärde publikationen som presenterar utvecklingen av cykeltrafiken, stadsbornas åsikter, cykeltrafikprojekt och cykeltjänster i Helsingfors. Den första cyklingsöversiktenpublicerades 2015. Cyklingsöversikt 2021 (pdf)
En fader och ett barn på husets innergård ska gå och cykla.

Helsingfors målsättningar för regeringsprogrammet 2023

Publicerad 10.11.2022

Med sina målsättningar för regeringsprogrammet strävar Helsingfors efter att påverka de riktlinjer som den regering som bildas efter riksdagsvalet 2023 drar upp. Helsingfors stads målsättningar avseende regeringsprogrammet 2023 består av…
Helsingfors målsättningar för regeringsprogrammet 2023 -publikation.

Planerings- och planläggningsöversikt 2021

Publicerad 1.1.2021

Framtidens Helsingfors kommer att vara en mer tätbebyggd stad med särpräglade stadsdelar och värdefull natur, som staden värnar om. I den här publikationen berättar vi om aktuella planerings- och planläggningsprojekt…
En riktgivande illustration av den planerade Puhosparken i Östra centrum.