Tag: Trafik

3 resultat

Cyklingsöversikt 2021

Publicerad 26.1.2023

Cyklingsöversikt 2021 är den fjärde publikationen som presenterar utvecklingen av cykeltrafiken, stadsbornas åsikter, cykeltrafikprojekt och cykeltjänster i Helsingfors. Den första cyklingsöversiktenpublicerades 2015.
En fader och ett barn på husets innergård ska gå och cykla.

Planerings- och planläggningsöversikt 2021

Publicerad 1.1.2021

Framtidens Helsingfors kommer att vara en mer tätbebyggd stad med särpräglade stadsdelar och värdefull natur, som staden värnar om. I den här publikationen berättar vi om aktuella planerings- och planläggningsprojekt…
En riktgivande illustration av den planerade Puhosparken i Östra centrum.