Tag: Asuntopolitiikka

16 tulosta

Asunto | Bostad | Housing 2012–2022

Julkaistu 22.11.2023

Helsingin kaupunkiympäristön asuntotuotantopalvelun tehtävänä on vastata kaupungin oman kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennuttamisesta kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Asuntotuotantopalvelu, joka tunnetaan myös lyhenteellä Att, on kuulunut vuoden 2017 toimialauudistuksesta lähtien kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja…
Ilmakuva uudesta asuinalueesta, kuvassa näkyy talojen kattoja.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2023

Julkaistu 30.6.2023

Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jossa ratkaistaan, miten asutus, palvelut, työpaikat, liikenne, luonto ja virkistysalueet sovitetaan Helsingissä yhteen. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus sisältää koosteen merkittävimmistä kaavahankkeista, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa ajankohtaisia…
Havainnekuva uudistetusta Stoan aukiosta Itäkeskuksessa. Kuvassa näkyy taloja ja ihmisiä viettämässä aikaa ulkona.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022

Julkaistu 1.1.2022

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupunginosien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta luontoaan. Tässä julkaisussa kerromme kaupunkiympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja kaavahankkeista, jotka ovat ajankohtaisia vuonna 2022. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus…
Renewals planned for Sörnäistenranta. © Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Helsingin asuntopolitiikka - Historiallinen katsaus ja nykytilanne

Julkaistu 20.10.2021

Mika Ronkainen & Elina Eskelä: Helsingin asuntopolitiikka - Historiallinen katsaus ja nykytilanne Näytä PDF-tiedosto Kuvaus helsinkiläisestä asuntopolitiikasta 1940-luvulta tähän päivään. Se kertoo voimakkaasti kasvavan kaupungin matkan läpi erilaisten yhteiskunnallisten, myös…
Uusia asuntoja, etualalla vihreää nurmikkoa.

Sosiaalinen raportti: Tilapäinen asuminen Helsingissä 2020

Julkaistu 23.3.2021

Tilapäisasumisen tiimissä koottiin tilastoja vuoden 2020 aikana tilapäiseen asumiseen tulleista hakemuksista (n=911). Näiden tilastojen pohjalta raportissa kartoitetaan muun muassa hakijoiden ikä- ja sukupuolijakaumaa, perhemuotoja, lasten lukumäärää, hakemusten alueellisia eroja, tilapäisen…
Sosiaalisen raportin kansi.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma

Julkaistu 3.2.2021

Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). AM-ohjelma 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2020. Yhtenä painopisteenä on kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja uudistaminen siten, että…
Kerrostaloja Kuninkaantammessa 2020

Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskentapäivitys

Julkaistu 1.1.2021

Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskennan tietopohja (paikkatietodata) on päivitetty. Päivitettyä tietoa käytetään yleiskaavan kaavatalouslaskennassa yleiskaavan toteuttamisohjelman valtuustokausittain tehtävän päivityksen pohjapaikkatietona. Tarkasteluajankohta ulottuu 2030-luvulta eteenpäin näkymän ollen vahvasti tulevaisuuden investoinneissa. Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskentapäivitys…
Kaupunkiympäristön julkaisusarjan kansi

Yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022

Julkaistu 1.1.2021

Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa aikataulutetaan alueiden käytön ja kaupunkirakenteen suunnittelua peilaten sitä kaupungin eri tavoitteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Ohjelman avulla toteutetaan Kasvun paikka -kaupunkistrategiaa ja yleiskaavan 2016 tavoitetta Helsingistäjoukkoliikenteen verkostokaupunkina. Ohjelma on…
Viistoilmakuva kantakaupungista. Etualalla Kruununhaka, taaempana Merihaka ja Kalasatama.

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2021

Julkaistu 1.1.2021

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupunginosien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta luontoaan. Tässä julkaisussa kerromme kaupunkiympäristöön liittyvistä ajankohtaisista suunnittelu- ja kaavahankkeista sekä isoimmista rakennushankkeista, jotka kaupunki aloittaa vuonna…

Merihaka Kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys

Julkaistu 1.1.2020

Merihaan kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituspalvelujen eteläisen alueyksikön tilaama tutkimustyö. Merihaan tapaisessa, kohtalaisen nuoressa kohteessa tutkimuksen painopisteenä on tuoda esiin ja valottaa kohteen alkuperäistä arkkitehtuuria ja ympäristörakennetta…
Merihaan taloja ja lumiukko

Kotikaupunkisi kasvaa. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2020

Julkaistu 1.1.2020

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupunginosien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta luontoaan. Tästä katsauksesta löydät Helsingin suurimmat kaavahankkeet ja tietoa kaupunkiympäristöön liittyvästä suunnittelusta. Kotikaupunkisi kasvaa. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus…
Lekplats Hilleri.