Tag: Rakentaminen

45 tulosta

Hankesuunnitteluohje

Julkaistu 16.12.2022

Tässä ohjeessa kuvataan Helsingin kaupungin katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeidenkäsittelyohjeessa (2018) mainitun hankesuunnittelun prosessi ja siihen liittyvät tehtävät. Hankesuunnitteluohje on tehty merkittäviä ja suuria liikennehankkeita ajatellen. Ohjetta tulee soveltaatapauskohtaisesti hankkeen…
Ilmakuva Kulosaaresta ja Itäväylästä. Kuvassa näkyy venesatama ja metro, etualalla Kalasataman rakennuksia.

Kiinteistö-, kortteli- ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut Helsingissä

Julkaistu 24.10.2022

Tämä julkaisu on neljäs Maalämpötyöryhmän nimissä laadittu ohje maalämmön hyödyntämiselleHelsingissä. Julkaisu on laadittu laajassa yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden kesken jalisäksi tekstiosuuksia (luvut 7–12) on ollut laatimassa Ramboll Finland Oy. Tässä…
Kotiharjun saunan sisäänkäynti Helsingin Kalliossa.

Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät Helsingissä

Julkaistu 20.10.2022

Helsingin kaupunki on selvittänyt alueellisten maalämpöjärjestelmien toimivuutta eri alueilla. Selvityksessä Korttelikohtaiset maalämpöjärjestelmät Helsingissä tuotettiintoteuttamiskelpoinen konsepti korttelitason lämpöpumpputekniikkaan, geoenergiaan ja ympäristö/jätelämpöihin perustuvasta lämmitys-/jäähdytyskokonaisuudesta kolmelle asemakaavoitusvaiheessaolevalle alueelle Helsingissä: Karhukallio, Hermanninranta ja Länsi-Haaga…
Kuvassa uuden asuinalueen kerrostalokortteleita kuvattuna yläviistosta.

Energiakaivojen vaikutuksen arviointi

Julkaistu 1.8.2022

Tässä työssä arvioidaan sitä, kuinka paljon yksittäinen lämpöä ottava energiakaivo vaikuttaa ympäröivän kallion lämpötilaan Helsingin termogeologisessa ympäristössä. Näytä PDF-tiedosto
Kansikuvassa on kaavioita, joissa kuvataan energiakaivojen vaikutusta.

Östersundomin maisemaselvitys ja viherverkoston kehittämissuunnitelma

Julkaistu 1.7.2022

Tässä työssä on tiivistetty Östersundomin alueelta laadittujen maisema-, kulttuuriympäristö-, ja luontoselvitysten pääsisältö niiltä osin kuin se on yleiskaavatasoisen maankäytönsuunnittelun kannalta nähty oleelliseksi. Työssä esitetään suunnitelma viher- ja virkistysverkoston kehittämiseen kaupungin…
Kuvassa maaseutunäkymää Östersundomista, etulalla hevonen.

Infrarakentamisen betonin hiilijalanjäljen vähentäminen

Julkaistu 1.2.2022

Tämän esiselvityksen tarkoituksena on tunnistaa Helsingin kaupungin infra- jaympäristörakentamisessa yleisiä betonirakenteita ja arvioida niissä käytettävän betoninhiilidioksidipäästöjen pienentämistä. Mahdollisuuksia tutkitaan kolmen mittarin kautta: betoniin ja muihin materiaaleihin liittyvät vaatimukset, saavutettavissa olevat…
Kuvassa kaksi miestä tekemässä betonin raudoitusta.

Sorakatujen rakentamisen priorisointijärjestys

Julkaistu 1.1.2022

Helsingin kaupungin alueella on noin 200 rakentamatonta pääsääntöisesti sorapäällysteistäkatua. Kaupungin suunnitelmissa on ollut rakentaa ja päällystää kaupungin kaikki kadut.Sorakatujen rakentamisessa pyrittiin vuosituhannen alkupuolella siihen, että Östersundominaluetta lukuun ottamatta sorakadut on…
Hiekkatie pientaloalueella.

Fredrikintori − ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehitämisperiaateet

Julkaistu 1.1.2022

Fredrikintori on Punavuoressa sijaitseva umpikulmainen kaupunkitori. Se on arvoympäristö, jota rajaavat arvokkaat 1900-luvun alun rakennukset. Tori muotoutui rakentamiselta vapaaksi jääneelle kallioselänteen paikalle ja se rakennettiin ensimmäisen kerran vuosina 1894–1895. Torin…
Kuvassa jalankulkijoita Fredrikintorilla.

Makasiinirannan ja Olympiarannan ympäristöhistoriallinen selvitys 2021−2022

Julkaistu 1.1.2022

Selvitys Helsingin Makasiinirannan ja Olympiarannan ympäristöhistoriallisesta kehityksestä käsittelee ajallisesti jaksoa 1740-luvulta tähän päivään. Paikkana tutkimusalue on kapea siivu kaupunkirakennetta ruutukaavoitettujen korttelien ja meren välissä, ulottuen kauppahallista Kaivopuiston pohjoisreunaan. Tarkastelualue on…
Kuvassa vanhoja makasiineja ja Tuomiokirkko.

Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä

Julkaistu 1.12.2021

Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä-ohjeeseen on kirjattu perusteet ja ehdot, joiden puitteissa maalämpökaivoja voidaan toteuttaa yleisille alueille. Ohje sisältää esimerkkejä suunnitelmista, kun maalämpöjärjestelmiä sijoitetaan viheralueille ja liikennealueille. Ohjeessa otetaan kantaa myös…
Näkymä Ullanlinnasta: kerrostaloja, puita ja kirkko.

Kaupunkistrategia 2021-2025: Kasvun paikka

Julkaistu 16.11.2021

Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2021—2025 on nimeltään Kasvun paikka. Kaupunkistrategian johtava ajatus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Helsinki on hyvä paikka kasvaa lapsesta aikuiseksi, kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä…

Hakaniementori - Kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys

Julkaistu 1.8.2021

Hakaniementorin kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvityksen tavoitteena on dokumentoida alueen ja sen osien historiallisia kehitysvaiheita, kartoittaa alueen nykytilaa sekä määrittää sen arvot. Tarkastelualue kuuluu kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin kivikaupunkiin. Siltasaarenkatu, Hakaniementori ja…
Poikia ilmapallojen kanssa Hakaniemen torilla

Kivinokka - ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämisperiaatteet

Julkaistu 1.5.2021

Kivinokka - ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämisperiaatteet on on lyhyt yhteenvetomainen kooste Kivinokan alueelle tehdyistä selvityksistä. Koosteessa käydään läpi alueen historiaa sekä maisematilan ja kaupunkirakenteen kehitys. Työn tavoitteena on tunnistaa kesämaja-alueiden…
Uimarannalla on ihmisiä ja veneitä.

Helsingin kaupungintalon rakennushistoriaselvitys

Julkaistu 11.1.2021

Rakennushistoriaselvitys koskee Aarno Ruusuvuoren suunnittelemaa, kahdessa vaiheessa vuosina 1970 ja 1988 valmistunutta Helsingin kaupungintaloa. Korttelin Pohjoisesplanadin puoleinen osa valmistui ensimmäisessä rakennusvaiheessa ja korttelin keskelle sijoittuvat kaupunginvaltuuston kokoustilat toisessa rakennusvaiheessa. Moderni…
Kaupungintalon aula 1970-luvun alussa, oikeassa reunassa pääportaikko, jossa kaksi ihmistä.

Ratsaspuisto ja Tilkanmäki - ympäristöhistoriallinen selvitys

Julkaistu 1.1.2021

Ratsaspuisto ja Tilkanmäki ovat merkittävä osa Vanhan Ruskeasuon asuinaluekokonaisuutta, joka suunniteltiin ja rakennettiin 1940- ja 1950-luvulla. Puistot ja niihin rajautuvat asuinrakennukset pihapiireineen ovat rakentuneet samanaikaisesti ja siten muodostavat eheän kaupunkikuvallisen…
Ratsaspuisto ilmasta kuvattuna.