Tag: Stadskansliet

25 resultat

Helsingfors stads mål för miljöskydd 2040

Publicerad 18.6.2024

Helsingfors stads mål för miljöskydd 2040 (PDF) Helsingfors stads mål för miljöskydd 2040 är ett dokument som styr stadens miljövårdsarbete. Dokumentet preciserar miljömålen i stadsstrategin 2021–2025 och uppställer mål för…
Helsingfors stads mål för miljöskydd 2040

Helsingfors stads årsberättelse 2023

Publicerad 12.6.2024

Helsingfors stads årsberättelse 2023 Helsingfors stadskansliet sammanställer stadens årsberättelse i samarbete med stadens sektorer. Årsberättelsen presenterar stadens verksamhet och ekonomi under år 2023. Läs mer:Helsingfors stads årsberättelse 2023 (pdf).
Helsingfors stads årsberättelse 2023

Helsingfors stads årsberättelse 2022

Publicerad 19.6.2023

Helsingfors stads årsberättelse 2022 Helsingfors stadskansliet sammanställer stadens årsberättelse i samarbete med stadens sektorer. Årsberättelsen presenterar stadens verksamhet och ekonomi under år 2022. Läs mer:Helsingfors stads årsberättelse 2022 (pdf)
Helsingfors stads årsbrettelse 2022.

Budget 2023

Publicerad 15.1.2023

Helsingfors stads budget 2023 och ekonomiplan 2023–2025Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer 2022: 41 Budget 2023 finns nedan i html-version. En tvåspråkig PDF-fil finns på länken här.
Talousarvio (saavutettava) 2023 kansikuva

Sammandrag av budgeten för 2023

Publicerad 16.11.2022

I sammandraget presenteras de viktigaste punkterna i budgeten för 2023 och ändringarna i stadens verksamhet Sammandrag av budgeten för 2023 (PDF)
Sammandrag för budgeten.

Helsingfors målsättningar för regeringsprogrammet 2023

Publicerad 10.11.2022

Med sina målsättningar för regeringsprogrammet strävar Helsingfors efter att påverka de riktlinjer som den regering som bildas efter riksdagsvalet 2023 drar upp. Helsingfors stads målsättningar avseende regeringsprogrammet 2023 består av…
Helsingfors målsättningar för regeringsprogrammet 2023 -publikation.

Helsingfors stads årsberättelse 2021

Publicerad 22.6.2022

Helsingfors stads årsberättelse samlar Helsingfors för 2021. Årsberättelsen innehåller borgmästarens översikt och kanslichefens översikt. Dessutom går årsberättelsen igenom händelser inom stadskansliet och fyra sektorer. Nyckelinformation om personal, stadens bokslut och…
Årsberättelse 2021.

Budget 2022

Publicerad 17.1.2022

Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer 2021: 34 Budget 2022 finns nedan i html-version. En tvåspråkig PDF-fil finns på länken här.
Talousarvio 2022 - Budget 2022