Tag: Kaupunginkanslia

75 tulosta

Monilajinen kaupunki

Julkaistu 19.12.2023

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Kaupunkistrategiassa on linjattu, että kiristyvienilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tehdään skenaariotarkastelua, jossa kartoitetaan mahdollisiapolkuja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä raportti…
Kuva Vallisaaresta kesällä, taustalla matkustajalautta.

Kohti hiilinegatiivista kaupunkia. Yhteenveto asiantuntijakyselystä

Julkaistu 18.12.2023

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Hiilinegatiivisuuden mahdollistavien konkreettisten ratkaisuiden tunnistamiseksi Helsingin kaupunki järjesti toukokuussa 2023 Hiilinegatiivinen Helsinki -asiantuntijakyselyn. Kyselyn tavoitteena oli…
Näkymä Katajanokalta Pohjoisrantaan. Etualalla aitaan nojaava polkupyörä, taustalla veneitä ja rakennuksia.

Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma

Julkaistu 26.6.2023

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toukokuussa 2020. Vuonna 2023 tehtävän päivityksen tavoitteena on yhtäältä tarkentaa tiekartan olemassa olevaa sisältöä nykytilanteen pohjalta sekä toisaalta laajentaa tiekarttaa kattamaan paremmin kaupungin…
Omslagsbild av Helsingfors åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi och delningsekonomi

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2022

Julkaistu 16.6.2023

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2022 Helsingin kaupungin vuosikertomus toimitetaan kaupunginkansliassa yhteistyössä toimialojen kanssa. Se esittelee kaupungin toimintaa ja taloutta vuodelta 2022. Tutustu Helsingin kaupungin vuosikertomukseen:Helsingin kaupungin vuosikertomus 2022 (pdf)
Helsingin kaupungin vuosikertomus 2022

Helsingin kaupungin matkailun ilmastotiekartta 2023–2026

Julkaistu 2.6.2023

Helsingin matkailun ilmastotiekartta vuosille 2023–2026 tähtää Helsingin matkailun päästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Se täydentää osaltaan Hiilineutraali Helsinki 2030 -päästövähennysohjelmaa. Tiekartta ottaa kantaa koko matkailun ekosysteemin hiilineutraaliustavoitteisiin ja päästövähennyssuunnitelmiin, painottuen…
Helsingin matkailun ilmastotiekartan kansilehti

Helsingin vierailijakokemuksen johtamismalli

Julkaistu 29.5.2023

Tämä raportti sisältää konseptikuvauksen Helsingin vierailijakokemuksen johtamisen toimintamallista. Johtamismallin eri osat, kuten vierailijakokemuksen strateginen kehittämissuunnitelma, mittausmalli, kehittämisprosessi, hallintomalli ja sidosryhmäyhteistyömalli esitellään tässä raportissa. Raportti myös tarjoaa yleiskuvan kaupungin vierailijakokemukseen vaikuttavista…
Helsingin vierailijakokemuksen johtamismallin kansikuva

Helsingin City of Design -raportti 2019–2022

Julkaistu 13.3.2023

Helsingin City of Design -raportti kokoaa yhteen Helsingin muotoilutoimintaa ja toimintaa Unescon luovien kaupunkien verkostossa vuosina 2019–2022. Raportointikaudella muotoilun rooli kaupungin palveluiden käyttäjälähtöisessä uudistamisessa on vahvistunut. Muotoilua hyödynnetään systemaattisesti kaupunkiyhteisissä…
Helsingin Unesco City of Design -raportin kansi

Talousarvio 2023

Julkaistu 15.1.2023

Helsingin kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2022:41 Talousarvio 2023 on alla html-versiona. Kaksikielisenä PDF-tiedostona se löytyy täältä.
Talousarvio (saavutettava) 2023 kansikuva

Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023

Julkaistu 10.11.2022

Tässä julkaisussa esitellään Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen linjauksiin. Helsingin hallitusohjelmatavoitteet koostuvat neljästä pääteemasta ja niiden alle sijoittuvista 22 tavoitteesta. Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023 (pdf)
Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023 -julkaisun kansi.

Helsingin talousarviotiivistelmä 2023

Julkaistu 27.10.2022

Helsingin vuoden 2023 talousarvioehdotuksen tiivistelmä käy läpi kaupungin ensi vuoden taloutta eri toimialojen ja investointien näkökulmasta. Helsingin talousarviotiivistelmä 2023 (PDF)
Talousarviotiivistelmän kansi.

Yhteisöraportti 2/2022

Julkaistu 20.9.2022

Yhteisöraportissa 2/2022 esitetään vuonna 2022 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2022 toiminnan jatalouden kehittymistä koskevat…
Yhteisöraportti 2-2022 kansi.

Yhteisöraportti 1/2022

Julkaistu 15.9.2022

Yhteisöraportissa 1/2022 esitetään vuonna 2022 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2022 toiminnan ja talouden kehittymistä…
Yhteisöraportti kansikuva.

PKS-yhteisöraportti 1/2022

Julkaistu 15.9.2022

PKS-yhteisöraportti 1/2022 sisältää pääkaupunkiseutuyhteisesti raportoitavat yhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen toiminnan ja taloudenkehittymistä koskevat tiedot. PKS-raportti tehdään neljän kuukauden välein. PKS-yhteisöraportti (PDF)
pks-kansikuva.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2021

Julkaistu 22.6.2022

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2021. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Helsingin kaupungin vuosikertomus.