Taide- ja kulttuurivisio: kulttuurin luominen ja kokeminen kuuluvat kaikille

Julkaistu 18.9.2020

Hanasaaren voimalaitoksesta rakennetaan kulttuurin, teknologian ja kestävän kehityksen keskus. Suvilahdesta tulee ympärivuotinen tapahtuma-alue. Taidetapahtuman pääsylipulla saa tunnin ilmaista matkustusaikaa ennen ja jälkeen tilaisuuden. Muun muassa tällaisia ehdotuksia tarjoaa Helsingin syksyllä julkistettu taide- ja kulttuurivisio. 

”Helsinki mahdollistaa jokaiselle asukkaalle elämänikäisen yhteyden taiteeseen ja kulttuuriin”

toteaa työryhmän puheenjohtaja, Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg.  

Helsinkiläisille halutaan tarjota mahdollisuuksia sekä kulttuurin luomiseen että kulttuuritapahtumiin osallistumiseen iästä, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Kulttuurin kummilapset -hanke on tästä yksi esimerkki. Kaikki tänä vuonna tai myöhemmin syntyvät helsinkiläislapset saavat halutessaan kummikseen kulttuurin alan toimijan. Tämä kutsuu kummilapsensa vuosittain kahteen tapahtumaan kouluikään asti. Tapahtumat ovat lapsille maksuttomia. 

Visio ehdottaa, että asukkaiden yhteisöllistä luovaa toimintaa helpotetaan uudella nopealla rahoitusmallilla.  

”Tarkoitus on vahvistaa kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuria eri asuinalueilla. Toimiva malli täytyy kehittää yhdessä kaupunkilaisten kanssa”, toteaa Malmberg. 

Helsingin kaupungin asettamassa itsenäisessä taide- ja kulttuurivisiotyöryhmässä oli jäseniä kulttuurin kentän eri laidoilta. Työryhmä linjaa kunnianhimoisessa visiossaan seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi kulttuurin ja taiteen roolia monipuolisesti, ei vain taiteilijoiden ja taidelaitosten omaisuutena, vaan myös keinona keksiä uusia luovia ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin. 

Osa visiossa esitetyistä asioista on jatkoa nykyiselle kaupunkistrategialle ja osa tavoitteista haastaa nykyistä ajattelua ja toimintaa. Kansalaisten ja poliittisten päättäjien keskustelun jälkeen tehdään päätöksiä, millä tavoin visiossa esitetyt teemat ja toimenpide-ehdotukset tulevat näkymään kaupungin ensi vuonna laadittavassa uudessa strategiassa. 

Asukkaat voivat kertoa ajatuksiaan taide- ja kulttuurivisiosta osoitteessa kerrokantasi.fi. Mielipiteet ovat muiden nähtävinä ja kommentoitavina, ja niistä tuotetaan raportit ja yhteenvedot valmistelijoiden ja päättäjien käyttöön. 

Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030 -visio on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: hel.fi → Kulttuuri ja vapaa-aika → Kaikki uutiset.