Kaupunki tukee koronan kurittamia

Julkaistu 18.9.2020

Poikkeusolot ovat vaatineet kaupungilta poikkeustoimia. Muuttuneessa toimintaympäristössä kaupunki tekee toimia, jotka palvelevat erityisesti kriisistä palautumista. 

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on vaatinut kaupungilta sopeutumista ja uusilla tavoilla tekemistä. Helsingin kaupungin strategiajohtaja Markus Kühnin mielestä hyvä esimerkki tästä on se, miten Senaatintorilla otettiin kaupunkitilaa käyttöön. 

”Pyrimme tunnistamaan keinoja, joilla kaupunkilaiset saadaan turvallisesti liikkeelle, palvelut pysymään mahdollisimman normaaleina ja yritykset luottamaan. Tehdään uudella tavalla ja ketterämmin, mistä hyvänä esimerkkinä on Senaatintori”, Kühn kertoo. 

Senaatintorin terassikesä olikin menestys. Heinä- ja elokuun auki ollut terassialue saatiin nopeasti pystyyn ja heinäkuussa terassilla kävi parhaimpina päivinä 7 000–8 000 kävijää. Senaatintorin kesän käytännön järjestelyistä vastaavan Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer sanoo olevansa enemmän kuin tyytyväinen tähän kokeiluun. Bauer toivoisi terassista jokavuotista. 

”Oliko se nyt niin paha, että aukiolla on elämää? On ollut ihana nähdä, että helsinkiläiset ovat rakastuneet Senaatintoriin uudelleen”, Bauer kertoo. 

Aina eivät poikkeusolojen kokeilut onnistu, mutta toimintakulttuuri mahdollistaa nopean reagoinnin. 

Yksi esimerkki tästä on kokeilu Merisatamanrannan ja Ehrenströmintien muuttamiseksi kevyen liikenteen väyläksi. Kokeilu lopetettiin kielteisen palautteen takia. Kyselyjen mukaan kokeilu haittasi yrittäjien liiketoimintaa, ja myös betoniporsaiden epämiellyttävää ulkonäköä kritisoitiin. 

Oppia oli sekin, että alueella liikkuneille tehtyjen haastattelujen perusteella 83 prosenttia toivoi, että Helsinki toteuttaisi jatkossakin vastaavia kokeiluja katutilan lisäämiseksi kävelylle ja pyöräilylle. 

Yrittäjien tilannetta kaupunki on tukenut kriisin aikana tarjoamalla vuokrahelpotuksia ja etäneuvontaa sekä jakamalla valtion myöntämää tukea helsinkiläisille yksinyrittäjille. 

Kaupunki satsaa kriisistä palautumiseen esimerkiksi perustamalla start up -yrityksille uuden hautomo- ja kiihdytyspalvelu NewCo Acceleratorin, joka osaltaan auttaa helsinkiläisyrityksiä. 

Taide- ja kulttuurialan toimijoille kaupunki jakaa varoja yhteensä kolme miljoonaa euroa. Kyse on kertaluontoisesta lisäavustuksesta, jolla toimijat voisivat paremmin käynnistää ja ylläpitää toimintaa tänä ja ensi vuonna. 

Monelle nuorelle mennyt puolivuotinen on ollut vaikea. Nuorten työllisyyden ja opiskelujen tukeminen onkin nostettu yhdeksi tärkeimmistä asioista, joihin haetaan ratkaisua kaupungin asiantuntijoita hyödyntäen. 

”Haluamme ymmärtää koko kaupungin organisaatiossa paremmin, keihin tämä kriisi on vaikuttanut eniten. Tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa pyrimme tunnistamaan nopeita ja pidemmän aikavälin toimenpiteitä, joiden avulla kaupunkilaisten elinvoimaisuutta ja luottamusta lisätään mahdollisimman paljon ja kriisin eri vaiheisiin sopeutuen”, Markus Kühn kertoo. 

Lisätietoa: hel.fi/koronavirus