Jätteiden lajittelu monipuolistuu ensi vuonna

Julkaistu 18.9.2020

Kiinteistöjen jätteiden lajittelu monipuolistuu ensi vuonna uusien jätehuoltomääräysten takia. Käytännössä tämä tarkoittaa monissa taloyhtiöissä lisääntyvää jäteastioiden määrää ja kierrätyksen helpottumista. 

”Toimitamme uudet jäteastiat asiakkaillemme huhti-toukokuussa. Näillä näkymin jätteiden keräys alkaa touko-kesäkuun vaihteessa. Kiinteistöjen kannattaa varmistaa jo nyt, että niillä on tilat uusillekin jäteastioille. Tiedotamme kiinteistöille muutoksista tarkemmin pitkin syksyä ja loppuvuotta.”

kertoo Minna Partti jätehuollosta vastaavasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:stä.  

Pienten 5–9 asunnon kiinteistöjen tulee aloittaa biojätteen keräys. Niiden pitää kerätä myös muovi- ja kartonkipakkauksia sekä pienmetallia ja lasia, joita varten suurin osa kiinteistöistä valinnee nelilokeroisen jäteastian. Vastaava lajittelu hoidetaan 10–19 asunnon yhtiöissä isommilla astioilla. Vielä suurempien kiinteistöjen jätekeräys ulotetaan muovipakkausten keräykseen, jos sitä ei ole jo käytössä. 

”Kun jätteet lajitellaan, sekajätteen määrä vähenee ja sen keräysastioita voidaan vähentää, vaihtaa pienempiin tai tyhjentää harvemmin. Hinnat vahvistetaan loppuvuodesta, mutta tarkoitus on kannustaa lajitteluun. Se myös helpottuu, kun keräysastiat ovat pihapiirissä.”

toteaa Partti. 

Jätekeräystä tehostetaan uusien pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräysten takia. Uusien jätelajien keräämistä koskevat muutokset tulevat voimaan ensi vuonna. 

”Pääkaupunkiseutulaiset lajittelevat kotitalousjätteistään nyt alle 50 prosenttia. Määrä halutaan nostaa 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.” 

Lisätietoa muutoksesta saa HSY:n asiakaspalvelun numerosta 09 1561 2110 ja nettiosoitteesta hsy.fi/uudetjateastiat.