Kouluihin ensi vuonna sateenkaarityöpajoja

Julkaistu 30.11.2022

Nuoret toivoivat kouluihin lisää opetusta moninaisuudesta.

Kaikilla helsinkiläisillä peruskoulun luokkaasteilla 6.–9. järjestetään työpajat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ensi vuonna. Kyseessä on nuorten ehdotus, joka on äänestetty toteutettavaksi Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa OmaStadissa.

Työpajoissa tarjotaan oppilaille tietoa sateenkaarevasta moninaisuudesta sekä mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Emma Saarinen, 17, ja Oili Ähkynen, 17 olivat mukana ehdotuksen tehneessä ryhmässä Herttoniemen nuorisotilalla.

”Meidän kokemus on, että kouluissa puhutaan näistä asioista ihan liian vähän”, Saarinen ja Ähkynen toteavat.

Nuorten toiveena oli, että koulussa tarjottaisiin laadukasta tietoa ja opetusta moninaisuudesta. Haaveissa oli yhdenvertaisempi koulu, jossa kenenkään ei tarvitsisi kokea syrjintää. Kouluterveyskyselyjen mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat muita ikätovereitaan enemmän esimerkiksi kiusaamista, yksinäisyyttä ja koulu-uupumusta.

Sateenkaarityöpajat käynnistyvät kouluissa alkuvuodesta 2023. Työpajat tukevat koulujen työtä. Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Ensi kevään aikana myös opettajille järjestetään keskustelutilaisuuksia sateenkaariteemoista.

Emma Saarisen ja Oili Ähkysen mielestä osallistuminen OmaStadiin oli helppoa ja antoi kokemuksen konkreettisesta mahdollisuudesta vaikuttaa. Ennen kaikkea he ovat iloisia siitä, että tärkeä asia edistyy näin nopeasti ja koko kaupungin tasolla.

”Onhan se hienoa, että kerrankin tällainen aloite toteutuu eikä jää muhimaan vuosiksi”, Saarinen toteaa.

Luonto ja yhdenvertaisuus suosittuja OmaStadissa

Osallistuvan budjetoinnin eli OmaStadin kautta helsinkiläiset voivat vaikuttaa siihen, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Asukkaat pystyvät tekemään ehdotuksia hankkeista ja äänestämään jatkoon sellaisia, jotka kokevat tärkeiksi.

Kaupunkilaiset ovat pitäneet tärkeinä esimerkiksi luontoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. Luontoteemoihin kuuluvat muun muassa Mätäjokilaakson kaupunkipuisto, hyönteishotellit ja roskien kerääminen merestä.

Vuoden 2021 äänestyksessä 75 ehdotusta pääsi toteutusvaiheeseen. Niiden etenemistä voi seurata sivulla omastadi.hel.fi, josta löytyy tietoa jokaisen hankkeen sisällöstä, aikataulusta sekä vuorovaikutuksesta. Vuoden 2022 aikana OmaStadia kehitetään edelleen yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Toive penkeistä toteutuu

OmaStadin varoin on tulossa erityisesti senioreiden toivomia penkkejä Ison ja Pikku Huopalahden, Talin ja Munkinseudun alueille. Idea penkeistä tuli Kampin palvelukeskuksen OmaStadi-tilaisuudessa.

Idea yhdistettiin osaksi laajempaa Ison ja Pikku Huopalahden, Talin ja Munkinseudun ulkoilualueiden kunnostusta ja viihtyisyyden parantamista koskevaa ehdotusta. Se sai Helsingin osallistuvan budjetoinnin OmaStadin äänestyksessä 1 006 ääntä. Asukkaat äänestivät syys-lokakuussa vielä paikoista, joihin 10–20 uutta penkkiä sijoitetaan. Urakka toteutuu alustavien suunnitelmien mukaan ensi kesänä.